Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Κομισιόν: Στη σωστή τροχιά το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας

troika3
Το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας βρίσκεται σε σωστή τροχιά, όπως υπογραμμίζει η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην έκθεση γίνεται λόγος ότι η ανάπτυξη το 2014 θα φτάσει το 0,6%, το 2015 θα φτάσει το 2,9% και στο 3,7% το 2016.
Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ επισημαίνεται ότι βελτιώνονται οι χρηματοοικονομικές συνθήκες.
Για το χρέος σημειώνεται ότι θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του 177% του ΑΕΠ την περίοδο 2013-14 ενώ αισθητή πτωτική πορεία αναμένεται από το 2015 καθώς η ανάπτυξη θα ενισχύεται και το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξάνεται.
Το 2020 αναμένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 125% και περίπου στο 112% το 2022 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή του προγράμματος.
Πάντως τονίζεται ότι ορισμένες πρωτοβουλίες στις αγορές που αφορούν τον τραπεζικό τομέα μπορούν να αποφέρουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Θα πρέπει να επισημάνουμε, πάντως, ότι η Επιτροπή προειδοποιεί ότι στο ενδεχόμενο ενός αρνητικού σεναρίου τότε το χρέος θα μειωθεί αρχικά αλλά στη συνέχεια θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.
Στην έκθεση επισημαίνονται οι κίνδυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος εξαιτίας των οργανωμένων συμφερόντων, αλλά και πιθανών καθυστερήσεων στη δημόσια διοίκηση και στην συλλογή εσόδων.
Ικανοποίηση εκφράζει η Κομισιόν και για την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος όπως και στο σύστημα συλλογής των εσόδων επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν το 2014 όπως επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Μάλιστα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διαμόρφωση του εθνικού προϋπολογισμού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα το 2014.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις επισημαίνεται ότι η διαδικασία συνεχίζεται αλλά με ορισμένες καθυστερήσεις.
Για το συνταξιοδοτικό η Κομισιόν υποστηρίζει ότι από το 2010 έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος.
Σε ότι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυγίανση και την πλήρη ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να υπάρξει στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

ysterografa.gr