Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων γιά το νερό του Σχίνου


ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΡΟ ΣΧΙΝΟΥ

Ο Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π), σας ενημερώνουν ότι:

Σχετικά με το δημοσίευμα της 7/4/2013 της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»,

τόσο ο τίτλος όσο και το περιεχόμενο του δημοσιεύματος συνδέουν με παραπλανητικό τρόπο την έκθεση του ΙΓΜΕ για το Σχίνο με τον Υδροφόρο Ορίζοντα του αναγνωρισμένου Φυσικού Μεταλλικού Νερού Λουτρακίου για τον οποίο ουδέποτε έχει παρατηρηθεί πρόβλημα υποβάθμισης της ποιότητας του, σύμφωνα με τις μελέτες διαχρονικής παρακολούθησής του εδώ και δεκαετίες.
Η επιχειρούμενη σύνδεση της πρόσφατης έρευνας στο Σχίνο με ζητήματα εμφιάλωσης και εμπορίας του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Λουτρακίου έρχεται να προστεθεί στις από διετίας προσπάθειες σπίλωσης της φήμης του, που οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες στο μερίδιο της αντίστοιχης αγοράς.
Η συγκεκριμένη έρευνα στον υδροφορέα του Σχίνου ήταν αποτέλεσμα άμεσης ανταπόκρισης του Δήμου και της ΔΕΥΑΛ-Π στις ανησυχίες μερίδας οικιστών για μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου σε ιδιωτικά πηγάδια και γεωτρήσεις της περιοχής.
Η έρευνα ανατέθηκε στο ΙΓΜΕ, στα πλαίσια της μακρόχρονης συνεργασίας μας για την παρακολούθηση των υδροφορέων του Δήμου, ως πρώτο βήμα στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων υδροδότησης του Σχίνου.
Άμεσος στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός του προβλήματος μέσω εκτεταμένης δειγματοληψίας και η εξαγωγή μίας πρώτης εκτίμησης για τα αίτια και την έκταση του φαινομένου. Προς την κατεύθυνση αυτή επικεντρώνεται η αναφερόμενη έκθεση.
Ωστόσο στο δημοσίευμα χρησιμοποιούνται επιλεκτικά αποσπάσματα της έκθεσης και ανακρίβειες με προφανή στόχο την ένταση του κλίματος ανησυχίας των πολιτών. Συγκεκριμένα:

  1. Στην έκθεση οι αυξημένες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου εντοπίζονται σε μία κεντρική περιοχή περιορισμένης έκτασης. Επιπλέον το γεγονός ότι παρατηρείται τάση εξάπλωσης κατά τις κύριες γραμμές ροής του υδροφορέα αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το φαινόμενο περιορίζεται στην παραπάνω εστία και εξαπλώνεται κυρίως προς την θάλασσα μέσω της υπόγειας απορροής.
  2. Τόσο από την παρούσα έκθεση όσο και από παλιότερες έρευνες του ΙΓΜΕ έχει καταδειχθεί το φαινόμενο της υφαλμύρησης του υδροφόρου ορίζοντα Σχίνου, εξαιτίας των ανεξέλεγκτων αρδευτικών αντλήσεων και της συνακόλουθης θαλάσσιας διείσδυσης που παρατηρείται στο σύνολο σχεδόν των γεωτρήσεων της λεκάνης. Το γεγονός αυτό αποτελούσε και αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο το νερό του υδροφόρου ορίζοντα Σχίνου χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι δε γνωστό στον Δήμο, στη ΔΕΥΑΛ-Π και στους κατοίκους του Σχίνου εδώ και πολλά χρόνια.
  3. Το παρεχόμενο νερό μέσω του δικτύου της ΔΕΥΑΛ-Π στις οικίες των καταναλωτών του Σχίνου είναι σήμερα κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, αμελητέας περιεκτικότητας σε χρώμιο και προέρχεται από τις πηγές Μπελούσι, Βαρυκόκα και Σερβέσι.
Παράλληλα ο τεχνητός εμπλουτισμός της γεώτρησης Α Σχίνου της ΔΕΥΑΛ-Π με το νερό των παραπάνω πηγών έχει καταστήσει το νερό της κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (συγκεντρώσεις χλωριόντων κάτω των 100 mg/l και χρωμίου κάτω των 10μg/l) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης.

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω ποσότητες νερού δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξημένων θερινών απαιτήσεων υδροδότησης του Σχίνου. Για το λόγο αυτό πρωταρχικός στόχος της υδρογεωλογικής έρευνας του ΙΓΜΕ (της οποία η εν λόγω έκθεση είναι το πρώτο βήμα) είναι η εξεύρεση υδατικών πόρων εκτός της λεκάνης του Σχίνου (περιοχές Πισίων, Βαμβακιές κλπ) για την εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση νερού για τον οικισμό.
Παράλληλα καθίσταται απόλυτα αναγκαία η εξοικονόμηση των υφιστάμενων υδατικών πόρων, η ορθολογική χρήση τους και ο δραστικός περιορισμός οποιασδήποτε σπατάλης.
Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα εξασφαλιστεί μόνο μέσω της κοινής δράσης Δήμου και ΔΕΥΑ, με την ταυτόχρονη διαρκή και ενεργό συμμετοχή των πολιτών και καταναλωτών του Σχίνου.

                Για τη ΔΕΥΑΛ-Π                                                       Για τον Δήμο Λ-ΑΘ
                  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                          Ο Δήμαρχος

     Χαράλαμπος Δοσσαράς                                        Κωνσταντίνος Λογοθέτης