Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Από αρχές 2013 τα νέα χαρτονομίσματα ευρώ - Δείτε τη νέα τους μορφή


Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα τεθούν σε κυκλοφορία σταδιακά στη διάρκεια αρκετών ετών, με πρώτο το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ τον Μάιο του 2013.
Νέα σειρά τραπεζογραμματίων θέτει σε κυκλοφορία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος. Χαρακτηριστικό της σειράς αυτής, η οποία ονομάζεται «Ευρώπη», είναι μια προσωπογραφία της Ευρώπης -μορφής της ελληνικής μυθολογίας από την οποία προήλθε η ονομασία της ηπείρου μας- στο υδατογράφημα και το ολόγραμμα.
Για την ανάπτυξη της σειράς «Ευρώπη» αξιοποιήθηκε η τεχνολογική πρόοδος η οποία σημειώθηκε στον τομέα της παραγωγής τραπεζογραμματίων κατά τη δεκαετία που μεσολάβησε από την εισαγωγή της πρώτης σειράς τραπεζογραμματίων. 
Χάρη στα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα τραπεζογραμμάτια είναι ακόμη ασφαλέστερα. Σήμερα παρουσιάστηκαν τρία νέα χαρακτηριστικά - το υδατογράφημα με προσωπογραφία, το ολόγραμμα με προσωπογραφία και ο αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα.
Τα νέα τραπεζογραμμάτια αποτελούν εξέλιξη των προηγουμένων. Θα διατηρήσουν, δηλαδή, τα σχέδια της πρώτης σειράς με θέμα «Εποχές και ρυθμοί» και θα έχουν τα ίδια κυρίαρχα χρώματα. Θα έχουν όμως τροποποιηθεί προκειμένου να ενσωματώσουν τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Έτσι, θα διακρίνονται ευκολότερα από τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς. Τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» θα έχουν τις ίδιες ονομαστικές αξίες με τα προηγούμενα (δηλαδή, 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ) και θα τεθούν σε κυκλοφορία με αύξουσα σειρά. Επομένως, μετά το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ θα ακολουθήσει το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ.
 
newsit.gr

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Χριστίνα Καζάνη, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου & ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.
Λήψη απόφασης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.
Λήψη απόφασης επί ένστασης εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ στο διαγωνισμό (διαδικασία διαπραγμάτευσης) της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το επιβληθέν πρόστιμο των 150.000€ από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, για εκτέλεση παράνομων έργων από τη Δημοτική Αρχή, κατά παράβαση του Ν. 2791/01, περί αιγιαλού και παραλίας.

Ενημέρωση για τις ενέργειες που προέβη ο Δήμος ή πρόκειται να προβεί.

Ενημέρωση για το ποιος θα επωμισθεί το κόστος αυτού του προστίμου.
Κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων που περιλαμβάνονται στα φάκελο της
υπόθεσης (αλληλογραφία του Δήμου με Λιμεναρχείο, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Δημόσιες Υπηρεσίες, αντίγραφο καταθέσεων μαρτύρων και απολογίας Δημάρχου, ως και κάθε τι σχετικό) (αίτημα μειοψηφίας), εξ αναβολής.

Έγκριση μίσθωσης χώρου για στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου.
Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Καθορισμός τέλους αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού γ΄τριμήνου έτους 2012.

10. Έγκριση αρ 26/2012 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Αίτημα για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης «XYLOKASTRO BEACH» ως εποχικής.

12. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

13. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Ανάκληση της αρ 250/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

15. Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.

16. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ».

17. Τροποποίηση προϋπολογισμού για χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

18. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

19. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

20.Έγκριση δέσμευσης Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2013 για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013.

21. Αίτημα Α.Ο.Ξ. για οικονομική ενίσχυση.

22.Αίτημα Γ.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «Ο ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΗΣ» για οικονομική ενίσχυση.

23.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΩΝ).

24.Έγκριση Π.Ο.Π. έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) στο Τ.Δ. Καμαρίου.

Επερώτηση του Λάμπρου Μπούκλη στο ΠΕ.ΣΥ.Π για το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ευρωστίνης


Παρακαλούμε, όπως στην ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, εντάξετε και την ακόλουθη επερώτηση (σε συνέχεια έτερης που σας στείλαμε στις 30/10/2012):

"ΘΕΜΑ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σχετικά με την φημολογούμενη μεταφορά, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης, από την υφιστάμενη φυσική του έδρα προς το Κιάτο Κορινθίας,ζητείται η συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αποτροπή αυτής της αναίτιας και μη οικολογικής και μη επιχειρησιακής, μεταφοράς έδρας.
 
Και αυτό καθόσον αφενός το υφιστάμενο Κλιμάκιο προστατεύει τα προαστιακά δάση της περιοχής και τον δασικό όγκο του ορεινού Σαραντάπηχου και αφετέρου ο χώρος που εδρεύει το κλιμάκιο στον Άνω Αιγιαλό, είναι δημόσιος - Δημοτικός.
Σημειώστε,επίσης, ότι η χρονική διάρκεια επιχειρησιακής επέμβασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κιάτου προς το ορεινό Σαραντάπηχο, είναι τουλάχιστον δύο ώρες και η ευρύτερη περιοχή κατ'επανάληψη έχει υποστεί πύρινες καταστροφές.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με την ενεργό συμμετοχή Φορέων, Συλλόγων και Δημοτών, προέβησαν πρόσφατα σε ωριαίο κλείσιμο της Ν.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Κόμβου Δερβενίου.
 
Σας επισυνάπτουμε και σχετικό, Απόσπασμα Πρακτικού, του εν θέματι Δημοτικού Συμβουλίου και ζητείται η συνδρομή σας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου".
 
Για την Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά,
 
Λάμπρος Μπούκλης
Περιφερειακός Σύμβουλος
Γραμματέας ΠΕ.ΣΥ.Π.

Το ΠΑΣΟΚ έγινε μια… ωραία ατμόσφαιρα

Venizelos-Loverdos
Μάχη μέχρις εσχάτων από τους δύο πρώην συνοδοιπόρους – ενεργοποιούνται σταδιακά τα ανενεργά στελέχη εν όψει συνεδρίου που θα αποτελέσει και τη μητέρα των μαχών.
Στη δίνη σοβαρότατων εσωκομματικών αναταράξεων εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ μετά τις 6 χθεσινές διαγραφές των βουλευτών, που «έσπασαν» τη γραμμή του κόμματος, την ανεξαρτητοποίηση δια ραδιοφώνου του Μίμη Ανδρουλάκη και την επιστολή του Ανδρέα Λοβέρδου, που θέτει εμμέσως πλην σαφώς θέμα ηγεσίας στο κόμμα, ζητώντας τη σύγκλιση της Κ.Ο.
Η αναμενόμενη από χθες κίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου, που αποκαλύπτει ξεκάθαρα την πρόθεση του να αναζητήσει τον πολιτικό του βηματισμό εντός του ΠΑΣΟΚ δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, προστίθεται ως ακόμη ένα σοβαρό χτύπημα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, που επιχειρεί να αναχαιτίσει τις φυγόκεντρες τάσεις, που θεριεύουν στο εσωτερικό της παράταξης.
Ο κύριος Λοβέρδος μέμφεται την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για σωρεία στρατηγικών αστοχιών, που έχουν οδηγήσει το Κίνημα να μοιάζει ασύνταχτο, ενώ επιχειρώντας να προλάβει αναβαθμισμένη συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση επισημαίνει ότι η βαθιά κρίση, που διέρχεται η Κεντροαριστερά δεν επιλύεται μέσω κυβερνητικών ανταλλαγμάτων και τακτικισμών.
Θεωρείται βέβαιο, εξάλλου, για τους καλά γνωρίζοντες ότι και άλλοι βουλευτές θα ασκήσουν πιέσεις προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ως προανάκρουσμα θεωρείται ανάρτηση στο facebook του βουλευτή Δράμας, Χρήστου Αηδόνη, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει «δε μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι στο κέλυφος του δικού μας μικρόκοσμου» και ότι «κανένας δεν έχει δικαίωμα με τη σιωπή του να ανεχθεί μία πορεία συντριβής».
Στην Ιπποκράτους φέρονται αποφασισμένοι να σηκώσουν το γάντι μολονότι διαρρέουν ότι ο κύριος Βενιζέλος ασχολείται πρωτίστως με τα της πολιτικής διαπραγμάτευσης και τη διάσωση της χώρας. Το αίτημα για σύγκλιση της Κ.Ο. απαντήθηκε δια της τεθλασμένης από τον Γραμματέα της πράσινης Κ.Ο., Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος με τρόπο μάλλον δηκτικό «καλωσόρισε» εκ νέου τον κύριο Λοβέρδο στις συνεδριάσεις του οργάνου και χαρακτήρισε χρήσιμες τις απόψεις του στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.
Επιπλέον, υψηλόβαθμες πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ο κύριος Σκανδαλίδης δε μπορεί να παραμένει πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, όντας εκτός ΠΑΣΟΚ και ότι μπορεί να επανεγγραφεί στην τοπική του οργάνωση εν όψει Συνεδρίου.
Οι ίδιοι κύκλοι προτρέπουν τον Μίμη Ανδρουλάκη να μην αναζητά ανεξάρτητο και συνθετικό ρόλο στις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απαντώντας στη φημολογία περί ανασχημαρτισμού ξεκαθαρίζουν ότι μία τέτοια εξέλιξη διόλου ενδιαφέρει την Ιπποκράτους.
Διάλογος Σκανδαλίδη με δημοσιογράφους στη Βουλή
Σε διάλογο που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, ο Κώστας Σκανδαλίδης σχολίασε ότι στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βγάλει επίσημη, σχετική ανακοίνωση, ο ίδιος θα επανεγγραφεί στην Τοπική Οργάνωση της Α΄Αθηνών, ενόψει του Συνεδρίου του Κινήματος, η διεξαγωγή του οποίου προετοιμάζεται για τις αρχές του 2013.
Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για το στενό περιβάλλον του Ευάγγελου Βενιζέλου και ιδιαίτερα τον Γιάννη Δατσέρη, ενώ λίγο αργότερα στο “πηγαδάκι” προστέθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πρώην υπουργός εξέφρασε από την πλευρά του τη δυσφορία του για το γεγονός ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη διαγραφή και από το κόμμα των βουλευτών που διεγράφησαν χθες από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει στην (απαντητική) δήλωση του Γραμματέα της Κ.Ο. Γιάννη Μανιάτη, μιας και ο ίδιος ζήτησε τη σύγκλιση της Κ.Ο. κάτι για το οποίο είναι αρμόδιος μονάχα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ / ysterografa

Ο Στυλιανός Παττακός έγινε 100


Ο  Στυλιανός Παττακός ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της χούντας των Συνταγματαρχών γιορτάζει σήμερα 100 χρόνια ζωής. Ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στην εκδήλωση του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967 μαζί με τον Γ. Παπαδόπουλο και τον Ν. Μακαρέζο, έβαλε στο γύψο την Ελλάδα για επτά ολόκληρα χρόνια γίνεται σήμερα 100 ετών. 
Ο Παττακός που δεν μετανόησε ποτέ για τα όσα καταδικάστηκε γεννήθηκε Αγία Παρασκευή της Επαρχίας Αμαρίου του Νομού Ρεθύμνης στην Κρήτη στις 8 Νοεμβρίου 1912. Καταγόταν από κλάδο της βυζαντινής οικογένειας των Σκορδιλών. Φοίτησε στις σχολές υπαξιωματικών και εισήλθε στην σχολή Ευελπίδων το 1934, απ' όπου αποφοίτησε το 1937. Συμμετείχε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο ως διοικητής ίλης της 11ης Ομάδος Αναγνωρίσεως τη 11ης Μεραρχίας Πεζικού, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης "Όμηρος". Έλαβε μέρος στα Δεκεμβριανά, συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο ως διοικητής Ίλης αρμάτων Κένταυρος σε αρκετά σημεία της Βόρειας Ελλάδας και παρασημοφορήθηκε με 3 Αριστεία Ανδρείας, 7 πολεμικούς σταυρούς, 2 μετάλλια εξαίρετων πράξεων καθώς και με όλα τα προβλεπόμενα σε καιρό ειρήνης μετάλλια και παράσημα. Στη συνέχεια σπούδασε στη σχολή Πολέμου και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον βαθμό του ταξιάρχου, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση τεθωρακισμένων με έδρα στου Γουδή.
Η συμετοχή του στο πραξικόπημα του '67  ήταν καθοριστικής σημασίας.  Στην κυβέρνηση Κόλλια έλαβε μέρος ως υπουργός Εσωτερικών, αξίωμα που διατήρησε μέχρι τον Αύγουστο 1971, ενώ παράλληλα υπήρξε αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Γ. Παπαδόπουλου (Δεκέμβριος 1967-Οκτώβριος 1973). Μετά την καταστολή του βασιλικού αντικινήματος της 13ης Δεκεμβρίου 1967 αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του υποστρατήγου. Μετά την πτώση της χούντας Ιωαννίδη στις 23 Οκτωβρίου 1974 συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Κέα, ενώ στις 20 Ιανουαρίου 1975 προφυλακίστηκε.
 Στη δίκη που ακολούθησε, για την συμμετοχή του στο πραξικόπημα , το Πενταμελές Εφετείο τον έκρινε ένοχο στάσης και εσχάτης προδοσίας και τον καταδίκασε σε θάνατο, αλλά η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. και φυλακίστηκε για 15 χρόνια.
Ο Στυλιανός Πατακός αποφυλακίστηκε πριν από 22 χρόνια ,  στις 28 Σεπτεμβρίου 1990 λόγω προβλημάτων στην υγεία του, με την υποχρέωση να δίνει το παρόν ανά 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και ανά 5 μήνες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Όπως έχει δηλώσει, δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έκανε κατά τη διάρκεια της Χούντας, ενώ για πολλά χρόνια εμφανίζονταν σε συνεντεύξεις υπερασπιζόμενος το καθεστώς της 21ης Απριλίου.


 .

«Κατεβάζει ρολά» ο ελληνικός αθλητισμός!

eoe
Κραυγή αγωνίας έβγαλαν οι Ομοσπονδιάρχες επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ των «Υστερόγραφων» ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2013 οι Ομοσπονδίες «κατεβάζουν ρολά», εάν ισχύσουν οι ακραίες περικοπές στον προϋπολογισμό τους.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, Μανώλης Κατσιαδάκης, το είπε ξεκάθαρα στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που έγινε στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: «Δεν θα έχουμε χρήματα να κάνουμε αγώνες και καμία άλλη δραστηριότητα. Ο καινούργιος χρόνος θα μας βρει με κλειστές ομοσπονδίες. Δεν είναι απειλή αυτό, είναι η πραγματικότητα».
Ο β’ αντιπρόεδρος της ΕΟΕ, Σάκης Βασιλειάδης, πρότεινε τη σταδιακή μετάταξη των υπαλλήλων των Ομοσπονδιών, ώστε να πέσει το λειτουργικό κόστος, ενώ εξέφρασε κι αυτός τη δική του αγωνία για το «αύριο» του ερασιτεχνικού αθλητισμού: «Υπάρχουν 800.000 δελτία αθλητών και 1.600.000 παιδιά στις ακαδημίες. Που θα πάνε όλα αυτά!». Παράλληλα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυμναστικής πρότεινε την επαναφορά των ομοσπονδιών στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ποσόστωση από τον ΟΠΑΠ για 4 χρόνια με 10-15 εκατ. το χρόνο, τη διασφάλιση προϋπολογισμού για τις ομοσπονδίες τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ, τη διαφύλαξη αθλητικών χώρων για τη νεολαία και τέλος τη σταδιακή προσαρμογή των περικοπών ως το 2016, όπως αναφέρει το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο.
Για «λουκέτο» μίλησε και ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε: «Εάν ψηφιστούν οι περικοπές, μας τελείωσαν! Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάμε για λουκέτο από 1-1-2013! Είναι ντροπή να πηγαίνει στον αθλητισμό μας το 0,007% του προϋπολογισμού», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΟΕ.

ysterografa.gr

Πρόσκληση για ομιλία "Κατάθλιψη-Αγχώδεις Διαταραχές" στο Δερβένι

katathlipsi

Επιμελητήριο Κορινθίας - Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης ανέργων «2η Ευκαιρία»

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ανακοινώνει ότι:
Το Επιμελητήριο Κορινθίας υλοποιεί πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης ανέργων «2η Ευκαιρία» και αφορά για το Νομό Κορινθίας 600 απολυμένους/ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους:
  1. Λιανικού Εμπορίου
  2. Εμπορίας, Διακίνησης και Συντήρησης Αυτοκινήτων
  3. Κατασκευών-Δομικών Υλικών
Οι ώρες εκπαίδευσης ανέρχονται σε 280 με αμοιβή 5€/ώρα (μικτά) δηλ. 1400 € για 2 μήνες εκπαίδευσης και καταβολή τον 3ο μήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας ,Ερμού 2 Κόρινθος
τηλ.2741024464 (εσωτ.920 και 928)
αρμόδιοι Σωτ.Κοροβήλος και Μαριάντζελα Πανούση
email: www.korinthiacc.gr και sotiris@korinthiacc.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εκ του Δημαρχείου

Στην κυκλοφορία ο ανισόπεδος κόμβος Τσακώνας- Κυπαρισσίας

{images:title}
Στην κυκλοφορία δόθηκε  η νέα σύνδεση του ανισόπεδου κόμβου Τσακώνας- Κυπαρισσίας με την εθνική οδό από και προς την Πάτρα, τον Πύργο και την Κυπαρισσία.
Όπως σημειώνει ηεφημερίδα «Το Έθνος», πλέον, οι οδηγοί που θα κινούνται μέσω του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης- Καλαμάτας ή μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης- Καλαμάτας από και προς Πάτρα, Πύργο, Κυπαρισσία, καθώς και από και προς όλους τους ενδιάμεσους προορισμούς, θα εξυπηρετούνται μόνο από τον νέο ανισόπεδο κόμβο που αναμένεται να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων και των επιβατών.
Η σύνδεση της εθνικής οδού από και προς Πάτρα, Πύργο, Κυπαρισσία, μέσω του προϋπάρχοντος ισόπεδου κόμβου επί της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης- Καλαμάτας καταργείται.

Η 51η πολιτεία των ΗΠΑ ζητά να γίνει το Πουέρτο Ρίκο

{images:title}
Δημοψήφισμα, μη δεσμευτικό, διεξήχθη στο Πουέρτο Ρίκο με ερώτημα εάν θέλουν να γίνει το νησί τους η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ταυτόχρονα με την εκλογή του νέου κυβερνήτη τους.
Να σημειωθεί ότι το Πουέρτο Ρίκο παραχωρήθηκε από την Ισπανία στις ΗΠΑ το 1898, οι Πορτορικανοί είναι Αμερικανοί πολίτες, ενώ το νησί τους είναι "ελεύθερη συνδεδεμένη πολιτεία" των ΗΠΑ, χωρίς όμως να εκπροσωπείται στο Κογκρέσο.
"Όχι" απάντησε το 54% των πολιτών στο ερώτημα εάν επιθυμούν να παραμείνει το σημερινό καθεστώς, ενώ σε ερώτημα ποιο είδος καθεστώτος προτιμούν έξι στους δέκα ψήφισαν ότι επιθυμούν να γίνει το Πουέρτο Ρίκο η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται δημοψήφισμα στο νησί σχετικά με το πολιτικό καθεστώς, και στα τρία προηγούμενα είχε επικρατήσει το καθεστώς της "ελεύθερης συνδεδεμένης πολιτείας".
Ο Μπαράκ Ομπάμα όταν είχε επισκεφθεί το νησί το 2011 είχε υποσχεθεί ότι η κυβέρνησή του θα "σταθεί στο πλευρό" των Πορτορικανών όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος

isthmos.gr

Ο 8χρονος που διέσχισε τον Ισθμό της Κορίνθου με ένα κουπί... - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πέτρος είναι ένας μικρός «θαλασσόλυκος», ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους 80 συναθλητές του, του SUP (Stand Up Paddle ή όρθιας σανιδοκωπηλασίας), καθώς διέσχισε τον Ισθμό της Κορίνθου με ένα κουπί...
Δείτε το βίντεο

korinthostv.blogspot.gr

Παίζει τα ρέστα του στο Ολίμπικο . Λάτσιο - Παναθηναϊκός (22.05)


Οι "πράσινοι" παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και θέλουν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα στο Ολίμπικο, όπως είχαν κάνει και το 2010.
Την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στο Ολίμπικο έφυγε με τις καλύτερες αναμνήσεις αφού με πρωταγωνιστές τους Σισέ και Νίνη είχε πάρει μεγάλη νίκη επί της Ρόμα.
Από τότε έχουν αλλάξει πολλά αλλά οι "πράσινοι" θα ήθελαν να φύγουν και πάλι με τη νίκη η οποία θα τους βάλει γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Η Λάτσιο από την άλλη έχει να διαχειριστεί τη βαριά ήττα με 4-0 από την Κατάνια ενώ την Κυριακή έχει το μεγάλο ντέρμπι της Ρώμης με την Ρόμα.
Ο Φερέιρα αναμένεται να παρατάξει τους: Καρνέζη, Σεϊταρίδη, Βύντρα, Βελάσκες, Σπυρόπουλο, Βιτόλο, Χουχούμη, Ζέκα, Χριστοδουλόπουλο, Μαυρία, Φορναρόλι.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Μαρίνος, Σισοκό, Μπουμσόνγκ, Πίντο και Σο.

Το ματς θα ξεκινήσει στις 22.05 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1

Φοβούνται επεισόδια

Τα όσα έγιναν πριν 2 εβδομάδες στην Αθήνα αλλά και το ντέρμπι της Ρώμης που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή προβληματίζει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού οι οποίοι φοβούνται επεισόδια στις εξέδρες του Ολίμπικο.
Οι λατσιάλι που θα βρεθούν στο γήπεδο για το σημερινό ματς με τον Παναθηναϊκό υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 10.000 αλλά αυτό δεν καθησυχάζει τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας.
Οι "πράσινοι" φοβούνται ότι μαζί με τους 500 Έλληνες στις εξέδρες θα βρεθούν και κάποιο φίλοι της Ρόμα αλλά και οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ οι οποίοι φημολογείται ότι ήδη έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν ταραχές.
Οι διοικούντες την ΠΑΕ ζητούν από τους φιλάθλους τους να μην απαντήσουν στις προκλήσεις αφού μετά τα όσα έγιναν στο ΟΑΚΑ ο κίνδυνος βαριάς τιμωρίας είναι ορατός.

Διαβάστε και κλάψτε! Οι υπάλληλοι της Βουλής εξακολουθούν να απολαμβάνουν προκλητικά προνόμια!Μπορεί όπως διατείνονται πολλοί βουλευτές, οι μισθοί των υπαλλήλων της Βουλής να έχουν περικοπεί αρκετά, αυτό όμως δεν λέει τίποτα σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας.

Τους εργαζόμενους του Δημοσίου τομέα που έχουν δει μειώσεις 35% και θα δουν και άλλες τα τελευταία 3 χρόνια, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που δέχονται αδιαμαρτύρητα και χωρίς παζάρια αυτά που τους προσφέρει ο εργοδότης τους, τους συνταξιούχους που δεν δικαιούνται διπλάσιο εφάπαξ, όπως εκείνοι.

Η άτιμη κοινωνία, που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει στα Τάρταρα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους της Βουλής σαν κάτι ιδιαίτερο. Και μπορεί να είναι, αφού κάποιοι είναι συγγενείς πολιτικών, φίλοι παιδιών πολιτικών κ.α.

Μπορεί να δουλεύουν περίεργες ώρες και χωρίς ωράριο, (κι άλλοι το κάνουν αλλά δεν τους επαινεί κανείς γι’ αυτό βλ. εργαζόμενοι σε φούρνους, σε μαγειρεία, σε εστιατόρια, στην αποκομιδή απορριμάτων) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι το ξεχωριστό.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ:


Οι υπάλληλοι της Βουλής σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι 1282.

Πριν τους μάθουμε για τα καλά, έπαιρναν 16! μισθούς. Αυτό κόπηκε στον προϋπολογισμό του 2011 και γλυτώσαμε σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο 15ος και 16ος μισθός καταργήθηκαν μόνο για τα μάτια του κόσμου
Νομίζετε! Οι μισθοί αυτοί λαμβάνονται κανονικά, απλά ονομάζονται "κίνητρο επίτευξης στόχων στήριξης του κοινοβουλευτικού έργου".

Αυτό το ποσό αποφασίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής. Είναι κάτι σαν υπερωρίες.

Οι υπάλληλοι της Βουλης δικαιούνται διπλό εφάπαξ. Δηλαδή, εαν ένας υπάλληλος έχει υπηρετήσει 30 χρόνια, τότε θα πάρει 60 μισθούς. Πόσο είναι το εξάπαξ; Κατά μέσο όρο γύρω στα 200.000 ευρώ.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχει και 2ο εφάπαξ από το ταμείο Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Επίσης, παίρνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων.

Επίσης:

Εχουν στη διάθεσή τους παιδικό σταθμό και γυμναστήριο αλλά έχουν και το δικαίωμα να ψωνίζουν με έκπτωση από το Πρατήριο των Υπαλλήλων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι εργαζόμενοι στη Βουλή μπορούν να ψωνίζουν σε πολυκαταστήματα του ΣΕΠΑ σε πολύ χαμηλές τιμές από αυτές που υπάρχουν στην αγορά.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ


Το ταμείο των υπαλλήλων της Βουλής εισπράττει επίσης:

Όλα τα ενοίκια από ό,τι μισθώνεται μέσα στο κτίριο της Βουλής.
- Το κυλικείο της Βουλής

- Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας

- Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Σε κάθε τιμολόγιο που πληρώνει η Βουλή σε προμηθευτές τους επιβάλλει επιπλέον 7% υπέρ των υπαλλήλων της Βουλής.

Ο νεοπροσλαμβανόμενος στη Βουλή που έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (π.χ. Προσωπικό καθαριότητας) λαμβάνει 1.900 ευρώ καθαρά μηνιαίως.

Τα όσα συνέβησαν χθες στο Κοινοβούλιο αμαύρωσαν ακόμα περισσότερο την εικόνα της συγκεκριμένης κατηγορίας των εργαζομένων. Η κυβέρνηση διατείνεται σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit, ότι το θέμα δεν θα μείνει έτσι και ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα φέρει το θέμα στην Βουλή , ενώ σκέφτεται ακόμα και πολιτική επιστράτευση ο πρωθυπουργός .

newsit.gr

Το έργο που αναλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση είναι τιτάνιο. Όχι όμως και σισύφειο

George-Papanikolaou-Europarliament

Άρθρο του Γιώργου Παπανικολάου στα "Υστερόγραφα"

Ο Σίσυφος υπήρξε ο ιδρυτής της αρχαίας Κορίνθου. Ο μύθος λέει ότι ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις κατάφερε να ξεγελάσει τους θεούς. Η ύβρις του είχε ως αποτέλεσμα οι θεοί να τον τιμωρήσουν σκληρά. Τον καταδίκασαν μετά θάνατο να κουβαλάει έναν τεράστιο βράχο στην κορυφή ενός βουνού. Μόλις έφτανε στην κορυφή, ο βράχος κατρακυλούσε και έπεφτε στους πρόποδες, απ’ όπου ο Σίσυφος έπρεπε αιώνια να τον κουβαλάει ξανά στην κορυφή.
Χθες ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή το περίφημο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Η ψήφιση έγινε εν μέσω καταγγελιών από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει η κάθε αντιπολιτευόμενη κοινοβουλευτική πτέρυγα, οι αντιδράσεις όσων αντιτίθενται στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης συναντώνται στην παρατήρηση ότι η προσπάθεια της είναι «σισύφεια», χωρίς αποτέλεσμα, ότι δηλαδή καταπονεί άσκοπα τον ελληνικό λαό, ο οποίος κάθε φορά πρέπει να κάνει μεγαλύτερες θυσίες. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Μίκης: Μοναδική ελπίδα μας ο εθνικός μας πλούτος

mikis
«Μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης προς τον ελληνικό λαό» απηύθυνε χθες το βράδυ ο Μίκης Θεοδωράκης από το βήμα της εκδήλωσης με θέμα «Ο Εθνικός μας Πλούτος και η Πολιτική του Διαχείριση» που διοργάνωσε στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών ΣΠΙΘΑ, με ομιλητές καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες, όπως ο Γ. Κασιμάτης, ο Αντ. Φώσκολος, ο Ηλ. Κονοφάγος, ο Ν. Λυγερός και ο Α. Τσιφτσιάν, που τοποθετήθηκαν λεπτομερώς πάνω στο θέμα του πλούτου των υδρογονανθράκων στην υποθαλάσσια περιοχή της Κρήτης και του Ιονίου, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ΑΟΖ.
Μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα -παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της χθεσινής ημέρας- ο Μίκης Θεοδωράκης ζήτησε από τον ελληνικό λαό «να συμπεριφερθεί ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης και κυρίαρχος του πλούτου της χώρας του, να μη δεχθεί να του την κλέψουν, και να αυτοοργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε αυτός κυριαρχικά να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα διώξει τους κλέφτες, θα περισώσει και θα αξιοποιήσει την περιουσία του με γνώμονα το δικό του συμφέρον».
«Ο εθνικός μας πλούτος και μία νέα ανεξάρτητη κυβέρνηση είναι η μόνη ελπίδα» είπε ο γνωστός συνθέτης εξηγώντας ότι «η ανανεωμένη και ενισχυμένη με τη μαζική συμμετοχή νέων κοινωνικών στρωμάτων» ΣΠΙΘΑ, «περνά από τη φάση της άμυνας στη φάση της επίθεσης» φιλοδοξώντας «να παίξει τον ρόλο του πρωτοπόρου οραματιστή, οδηγού και οργανωτή» ώστε «να εξαλειφθεί το υπάρχον υπόλογο σύστημα εξουσίας και να αναδειχθούν στη διακυβέρνηση της χώρας έντιμοι και ικανοί πολίτες-πατριώτες».
«Η βεβαιότητα ότι ο κρυμμένος πλούτος ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια ευρώ μας καθιστά χώρα αυτάρκη και πλούσια», την οποία προσπαθούν ορισμένοι «φίλοι» μας να βάλουν στο χέρι με αποικιακού τύπου όρους» τόνισε ο Μ. Θεοδωράκης, αναφέροντας ότι στόχοι της ΣΠΙΘΑΣ είναι η κατάκτηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, η κατάργηση των Μνημονίων, η αναγνώριση της ΑΟΖ, η παύση των πληρωμών, η διευθέτηση των νόμιμων μη επαχθών τόκων με βάση το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, η άμεση σύναψη συμφωνιών- κοινοπραξιών για την ταχύτατη εκμετάλλευση του εθνικού μας πλούτου.
«Έχω επίγνωση ότι το όραμα που σας προσφέρω» κατέληξε ο Μ. Θεοδωράκης «όσο είναι όμορφο και πολύτιμο είναι και επίπονο και δύσκολο», ζητώντας ένταση και επίσπευση του αγώνα και διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει τη θέληση, τη δύναμη και το σθένος να σταθεί στην πρώτη γραμμή, όρθιος έως την τελική νίκη.

Η ΔΗΜΑΡ αποδοκιμάζει τα “όχι” Βουδούρη και Μουτσινά

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÕ ØÇÖÏÄÅËÔÉÏÕ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ ÔÇÓ ÄÇÌ.ÁÑ. (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)
Αποδοκιμάζει η ΔΗΜΑΡ την πράξη των δύο βουλευτών της, Οδυσσέα Βουδούρη και Πάρη Μουτσινά, οι οποίοι δεν ακολούθησαν τη γραμμή του κόμματος στη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή και καταψήφισαν το πολυνομοσχέδιο για τα νέα μέτρα.
Σύμφωνα με ηγετικά στελέχη της ΔΗΜΑΡ, που μίλησαν στο ΑΜΠΕ, τίθεται σοβαρό ηθικό και πολιτικό θέμα, λόγω της περιφρόνησής τους στις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.

ysterografa.gr

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε (επισήμως) στον Λοβέρδο - Γρηγοράκος: Όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν να επιστρέψουν τις έδρες τους


Giannis-Maniatis
Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή του Γραμματέα της Κ.Ο. Γιάννη Μανιάτη στον Βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδο, σε απάντηση της επιστολής που απέστειλε σήμερα ο Βουλευτής στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, με κοινοποίηση στον Γραμματέα της Κ.Ο:

Αγαπητέ Ανδρέα,
Χαιρόμαστε για την απόφασή σου να επανέλθεις στις συλλογικές διαδικασίες και δράσεις τη Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.
Η Κ.Ο. της παρούσας βουλευτικής περιόδου λειτουργεί με απόλυτα συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη Βουλή και την Κυβέρνηση. Συλλογικά, αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και ο τρόπος συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση. Κορυφαία βέβαια απόφαση της Κ.Ο. ήταν αυτή που καθόρισε τη στάση μας στην χθεσινή καταλυτική ψηφοφορία Αυτή η συλλογική και δημοκρατική λειτουργία της Κ.Ο. συνεχίζεται όλον τον καιρό που εσύ δεν μετέχεις στις διαδικασίες της. Έχουμε τώρα ενώπιόν μας τη συζήτηση του Προϋπολογισμού που αρχίζει σήμερα.
Παράλληλα, όπως γνωρίζεις, με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη συγκληθεί το συντακτικό συνέδριο της παράταξης. Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις σου θα είναι πολύ χρήσιμες για την προσυνεδριακή και τη συνεδριακή διαδικασία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Μανιάτης

Γρηγοράκος: Όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν να επιστρέψουν τις έδρες τους

grigorakos
Παράλληλα ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο οποίος θεωρείται φίλα προσκείμενος στον Ευάγγελο Βενιζέλο, υποστήριξε ότι οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, ή διαγράφηκαν από τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επιστρέφουν την έδρα τους
«Ο λαός έδωσε 33 έδρες στο ΠΑΣΟΚ για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνεργασίας και να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, που ήταν γνωστές και δεδομένες και άρα οι διαφοροποιούντες βουλευτές πρέπει να αποποιηθούν την έδρα του», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Real FM και στη συνέχεια επιτέθηκε στον Ανδρέα Λοβέρδο, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν όλοι οι ευθύνες να πέφτουν στον πρόεδρο και να μη φταίει κανένα από τα κορυφαία στελέχη: «Είναι τόσο έξυπνοι και τόσο ικανοί αυτοί, που δεν έχουν καμία ευθύνη;», είπε με ειρωνικό ύφος ο κ. Γρηγοράκος.

ysterograga.gr

“Η Ελλάδα να πτωχεύσει. Εκτός ευρώ η Γερμανία”


Stefan HomburgΣυνέντευξη του Γερμανού Καθηγητή Δημόσιων Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Leibnitz του Ανόβερου Stefan Homburg, δημοσίευσε χθες το περιοδικό Focus, δια της οποίας πρότεινε εκ νέου ρηξικέλευθες λύσεις τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Γερμανία.
Μεταξύ άλλων, ο Homburg είπε: «Θα πρέπει να αφήσουμε την Ελλάδα να πτωχεύσει. Οι πτωχεύσεις κρατών δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο. Η οικονομική ιστορία γνωρίζει εκατοντάδες παραδείγματα. Μόνο η Ισπανία έχει πτωχεύσει 18 φορές … η πτώχευση στην Ελλάδα θα ήταν συντεταγμένη, πολιτικά ορθή και λιγότερο επικίνδυνη από την αόριστη συνέχιση της αποκαλούμενης πολιτικής διάσωσης … τα χρήματα των Γερμανών φορολογουμένων δεν ωφελούν την Ελλάδα, αλλά τους πιστωτές της. Αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι τα χρήματα κατατίθενται σε δεσμευμένο λογαριασμό, στον οποίο η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόσβαση. Κατά την άποψή μου, οι πιστωτές δεν αξίζουν την στήριξη ημών των φορολογούμενων, ανεξάρτητα από αυτό που θα αποφασισθεί στην Ελλάδα … μόνο η Ελλάδα μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά της. Εμείς δεν θα πρέπει να δίνουμε συμβουλές. Είναι παράδοξο, ότι η Γερμανία μισείται από όλες τις πλευρές, παρότι παρέχει τεράστια οικονομική στήριξη, ώστε να σταθεροποιήσει τα κέρδη της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας … το κλειδί της λύσης το έχει η ίδια η Ελλάδα … αποτελεί ψευδαίσθηση το να θέλει κανείς να μεταρρυθμίσει ένα κυρίαρχο κράτος με εξωτερική πίεση και παρά την δική του θέληση … η Γερμανία πρέπει να φύγει από την ευρωζώνη, γιατί, ενώ με την εισαγωγή του ευρώ μας διαβεβαίωσαν ότι, τόσο οι πληρωμές για την στήριξη κρατών όσο και η κρατική χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαγορεύονταν, αμφότερες οι υποσχέσεις αποδείχθηκαν στο μεσοδιάστημα ψευδείς. Έτσι, ελλείπει πλέον το δικαιοπρακτικό θεμέλιο του ευρώ».
Ο Homburg είναι ιδρυτικό μέλος της κίνησης «Wahlalternative 2013», η οποία τάσσεται εναντίον της εις βάρος δημοκρατικών αξιών σωτηρίας του ευρώ και θεωρείται «ευρωσκεπτικιστής».

ysterografa.gr

Τα νέα μέτρα δεν αγγίζουν τα προκλητικά προνόμια του πολιτικού συστήματος

Το πολιτικό σύστημα συντρίβει τους Έλληνες με τα νέα μέτρα, διατηρεί όμως τα δικά του προκλητικά προνόμια. Ο αγώνας της Χρυσής Αυγής ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες και υπέρ του Ελληνικού λαού συνεχίζεται.

Χρυσή Αυγή - Γραφείο Τύπου

O ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕ​Σ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣ​ΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


Με όλες αυτές τις διαδικασίες που παρακολούθησε ο ελληνικός λαός, 153 Βουλευτές του Κοινοβουλίου (εκ των οποίων ο ένας σήμερα, κατόπιν εορτής…αυτομόλησε από το κόμμα του) ψήφισαν ΝΑΙ στα μέτρα που επί της ουσίας είναι ένα εγκληματικό Μνημόνιο ΙΙΙ.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι δύο κυβερνητικοί εταίροι του, ο καθένας με το δικό του τρόπο, τίμησαν τις υποταγές νομιμοφροσύνης που έβαλαν σε εκείνες τις περίφημες επιστολές του περασμένου χειμώνα που είχαν αποστείλει ως δείγμα υπακοής στην Τρόικα της Άγκελα Μέρκελ και του ΔΝΤ.

Τώρα αρχίζει η εφαρμογή των μέτρων που θα σημάνουν ένα σιβηρικό περιβάλλον για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το 2013 και πέρα.
Ανάμεσα στα μέτρα είναι και φορολογικά. Εκεί νομοτελειακά συμπεριλαμβάνεται και η ρύθμιση των χρεών των ληξιπρόθεσμων οφειλετών προς το Δημόσιο, που το Σεπτέμβριο έφτασαν στα 10,169 δις ευρώ.
Αυτοί οι οφειλέτες δεν είναι φοροφυγάδες, ούτε συμπεριλαμβάνονται στην όποια λίστα Λαγκάρντ. Είναι εκείνοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι αδυνατούν πλέον, όχι φόρους να πληρώσουν, αλλά ούτε καν να ζήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.
Πληροφορούμαι ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να ανακοινώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με μάξιμουμ τις 48 μηνιαίες δόσεις.

Έχω επανειλημμένα συζητήσει προσωπικά το ζήτημα αυτό και με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και με τον Αναπληρωτή του Χρήστο Σταϊκούρα και με τον αρμοδιότερο, τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, όπως επίσης το έχω συζητήσει προσωπικά και με τους δύο συγκυβερνώντες αρχηγούς Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη. Και οι δύο αρχηγοί συμφωνούν με την αναγκαιότητα να υπάρξει γενναία ρύθμιση του προβλήματος.

Αποκαλύπτω, επίσης, ότι το πρόβλημα το αντιλαμβάνονται όλοι οι συνομιλητές μου που προαναφέρω. Αλλά αποκαλύπτω επίσης ότι τόσο ο Γιάννης Στουρνάρας όσο και ο Χρήστος Σταϊκούρας, ωμά και ξάστερα μου έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι «παλεύουν σκληρά να επιτύχουν έστω και τις 48 δόσεις, διότι η Τρόικα δεν τους επιτρέπει ούτε και την ελάχιστη ρύθμιση».

Στη δραματική κατάσταση που είναι σήμερα η αγορά αλλά και η κάθε ελληνική οικογένεια, με ταυτόχρονα χρέη που σίγουρα υπάρχουν και σε τράπεζες και σε Ταμεία, είναι αδύνατον η επερχόμενη ρύθμιση να έχει οροφή τον αριθμό 48.
Κάνω δημόσια έκκληση εκ μέρους όλων εκείνων που ή θα βρεθούν φυλακή ή θα τους κατασχέσουν την προσωπική τους ακίνητη περιουσία (ακόμα και το πρώτο σπίτι τους όπως έχει διατάξει ο Τόμσεν) ή θα προτιμήσουν να πέσουν από κάποιο μπαλκόνι, η κυβέρνηση επιτέλους να πάρει μία απόφαση από μόνη της, η οποία είναι βέβαιο ότι θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα την εισροή κεφαλαίων στα δημόσια ταμεία με τη λογική που λέει ο λαός «μάζευε και ας είναι ρώγες».

Πρέπει είτε να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης με γενναίο αριθμό δόσεων από 60 και επάνω είτε να την υπολογίσει με βάση ένα λογικό ποσοστό επί των όποιων εισοδημάτων έχει σήμερα ο οφειλέτης. Ένα ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εσόδων του κάθε οφειλέτη, το οποίο μπορεί να μειωθεί και στο 20% ή στο 15% εάν ο συγκεκριμένος οφειλέτης υπαχθεί και σε μία αντίστοιχη ρύθμιση για χρέη του προς τις Τράπεζες.

Υπενθυμίζω και τη πρόταση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για το «Εθνικό Ταμείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλετών» που υπάρχει στο anexartitoiellines.gr
Επιτέλους ας κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάτι απολύτως πρακτικό και λογικό, χωρίς κηδεμονία».

Πρόκληση: «Οι βουλευτές περνούν δύσκολα με το μισθό τους»! 
Θα τρελαθούμε τελείως με αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Στη σημερινή δακρύβρεχτη παράσταση στη Βουλή, ο ελληνικός λαός κλήθηκε να μάθει (και να συγκινηθεί) ότι οι βουλευτές που τα βγάζουν πέρα με το μισθό τους, περνούν… δύσκολες ώρες!
Ναι, δεν είναι φάρσα. Τη δήλωση αυτή, όπως αποκαλύπτει σήμερα η iTabloid, έκανε η -συμπαθέστατη και αγωνιστικότατη- ΣΤ’ αντιπρόεδρος της Βουλής Μαριά Κόλλια- Τσαρουχά, η οποία επεσήμανε συγκινημένη ότι οι βουλευτές οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην ασκούν και το επάγγελμά τους και τα βγάζουν πέρα μόνο με το μισθό από το Κοινοβούλιο, “περνούν δύσκολα”. Και μας ενημέρωσε πως οι μισθοί των βουλευτών, δεν είναι και τόσο μεγάλοι… Τότε, να αρχίσουμε συσσίτια.

Αφορμή για αυτή την απίστευτη δήλωση, ήταν η ομιλία στο Κοινοβούλιο του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος επιτέθηκε σφοδρά σε όλους τους βουλευτές, κατηγορώντας τους ότι αρνήθηκαν να ψηφίσουν περικοπές στις αποδοχές τους, παρότι το κόμμα του έφερε σχετικό σχέδιο νόμου στη Βουλή. Ο κ. Κασιδιάρης αντιπαρέβαλλε μάλιστα το μισθό του βουλευτή με αυτόν ενός αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ρωτώντας αν υπάρχει κάποιος που θεωρεί εαυτόν ικανότερο και χρησιμότερο για την Ελλάδα.
Η αντιπρόεδρος της Βουλής, η οποία ήταν εκείνη την ώρα στο προεδρείο, πήρε το λόγο και αισθάνθηκε την ανάγκη την ανάγκη να απαντήσει, τονίζοντας πως αυτά τα ξέρουν όλοι οι βουλευτές (ότι υπάρχουν βουλευτές που περνάνε δύσκολα με το μισθό τους), αλλά πρέπει να τα μάθει και ο ελληνικός λαός. Εμείς, εδώ στην iTabloid, θα προτείνουμε να γίνει ένας έρανος και να αρχίσουν συσσίτια για να βοηθηθούν οι… άποροι βουλευτές.
Και, λύστε μας μια απορία: Είναι, ή δεν είναι θράσσος να απευθύνεται η αντιπρόεδρος της Βουλής σε έναν λαό με 1,5 εκατομμύριο ανέργους με ΜΗΔΕΝΙΚΟ εισόδημα, σε οικογένειες που τα βγάζουν πέρα με 300 ευρώ το μήνα, σε συνταξιούχους που ψάχνουν από τα σκουπίδια να φάνε, σε παιδάκια που λιποθυμούν στο σχολείο από την πείνα, σε νοικοκυριά που δεν έχουν θέρμανση. Με αυτούς, κυρία Τσαρουχά, συγκρίνετε τους βουλευτές με τα 7 χιλιάρικα το μήνα; Ξέρετε για πόσα χρόνια θα έτρωγε μια άπορη οικογένεια μόνο με έναν μισθό σας; Μια συγνώμη, ή έστω μια αναδιατύπωση, είναι απαραίτητη…
 
pinakio.blogspot.gr

Οι επόμενες κινήσεις του Σαμαρά

i-ellas-evgnomonousa
Ικανοποιημένο εμφανίζεται το Μέγαρο Μαξιμου από την υπερψήφιση των μέτρων και από το γεγονός ότι τελικά ο κυβερνητικός σχηματισμός, παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και το “παρών ” της ΔΗΜΑΡ, παρέμεινε ενωμένος και ισχυρός.

Για τον Αντώνη Σαμαρά ουσιαστικά ξεπεράστηκε ένα πρώτο μεγάλο εμπόδιο το οποίο πλέον και “ανοίγει” τον δρόμο για τη λήψη οριστικών αποφάσεων από τους εταίρους μας που θα οδηγήσουν σταδιακά την ελληνική οικονομία στην έξοδο από το τούνελ. Από εδώ και πέρα το Μέγαρο Μαξίμου θα δώσει βαρύτητα σε δύο μέτωπα: Στο να περάσει με ισχυρή πλέον πλειοψηφία από τη Βουλή ο Προϋπολογισμός τα μεσάνυχτα της Κυριακής και να ολοκληρωθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκταμίευση της δόσης.

Ο Αντώνης Σαμαράς όλες τις τελευταίες μέρες είχε ανοιχτή γραμμή με Ευρωπαίους ηγέτες και στελέχη της Ε.Ε τα οποία και ενημέρωνε για τις εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή αλλά και για όλες τις τελευταίες αλλαγές στο πακέτο των μέτρων που πέρασε από τη Βουλή. Στόχος του Πρωθυπουργού είναι να μην χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος και σύντομα η χώρα να λάβει το σύνολο της δόσης των 31,5 δισ. ενώ θα καταβληθούν προσπάθειες να υπάρξει η άμεση εκταμίευση και των υπόλοιπων δόσεων που είχαν προβλεφθεί για το 2012 αλλά πήγαν πίσω με τις γνωστές καθυστερήσεις και φτάνουν τα 14 δισ.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη χθεσινή ημέρα στη Βουλή και κυρίως η προσπάθεια εκτροχιασμού της όλης διαδικασίας με τις καταγγελίες για “κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής” προκάλεσε την έντονη δυσφορία της κυβέρνησης αλλά και την οργή του Αντώνη Σαμαρά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναχωρώντας το πρωί από το Κοινοβούλιο μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας μιλώντας σε συνεργάτες του είπε πως με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ “θα τρίζουν τα κόκκαλα του Χαρίλαου Τρικούπη.”

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφερόταν στην αρχή της δεδηλωμένης που καθιερώθηκε άτυπα το 1875 και την οποία αμφισβήτησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή συζήτηση. Στην Ελλάδα η αρχή της δεδηλωμένης καθιερώθηκε άτυπα το 1875 ενώ καθοριστική παρέμβαση ήταν άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη στην εφημερίδα Καιροί της 29.6.1874 με τον τίτλο «Τίς πταίει», στο οποίο κατηγορούσε τον βασιλιά Γεώργιο Α’ ότι εφάρμοζε καθεστώς απόλυτης μοναρχίας, επειδή διόριζε κατά βούληση πρωθυπουργούς από τα κόμματα της μειοψηφίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα των εκάστοτε βουλευτικών εκλογών.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ / ysterografa.gr

Μάσκες, συντεχνίες και… λαϊκοί ήρωες

maskes
Οι μάσκες των συντεχνιακών κομμάτων, έπεσαν, μετά τη θυελλώδη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. για τα προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής.
Όλοι οι Έλληνες είδαν! βουλευτές να αγωνίζονται με λύσσα για τα προνόμια, όχι όσων διαδήλωναν έξω από τη Βουλή, αλλά για αυτούς τους «βολεμένους» εντός αυτής.
Και αν το κυβερνητικό σχήμα προσπαθεί να πραγματοποιήσει ρήξεις με παλαιές νοοτροπίες και να απονείμει κοινωνική δικαιοσύνη -όσο αυτό είναι εφικτό- υπάρχουν ακόμη οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης που δεν παλεύουν για την Ελλάδα αλλά για τα μικροσυμφέροντα των ολίγων.
Οι μάσκες όμως δεν έπεσαν μόνο για αυτούς, που είναι γνωστό για ποιο άθλιο πολιτικό διακύβευμα παλεύουν, έπεσαν και για όσους ήταν παρόντες, ναι μεν αλλά.. εντός εκτός και επί τα αυτά…
Όποιος χτες αρνήθηκε την ψήφο εμπιστοσύνης, όποιος αρνήθηκε την ελπίδα, μη έχοντας άλλη λύση, ή άλλου τύπου χρηματοδότηση να προτείνει, μάλλον κοροϊδεύει τους Έλληνες.
Όλοι τους αγνοούν το μήνυμα των εκλογών που έλεγε ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ!!
Κάποιοι θέλουν να ανέβουν στην εξουσία… με τα παλαιά κόλπα, δηλαδή περιμένοντας τη φθορά των κυβερνώντων, όμως σφάλουν.
Διότι αυτή τη φορά, αν «πέσει» αυτή η τρικομματική κυβέρνηση, θα κληθούν οι «λαϊκοί ήρωες» να κυβερνήσουν στα συντρίμμια..
Δεν θα παραλάβουν κράτος, αλλά χάος. Δεν θα διαχειρίζονται οικονομικά και κοινωνικά θέματα, αλλά εξεγέρσεις και λεηλασίες.
Θα είναι εθνικά υπεύθυνοι που αγνόησαν την λαϊκή ετυμηγορία των προσφάτων εκλογών.
Άλλη λύση δεν υπάρχει. Μόνο συνεργασία! Στα εύκολα και στα δύσκολα.

Π:ΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ / ysterografa.gr

Το ΠΑΣΟΚ διαλύεται - Θέμα ηγεσίας θέτει ο Λοβέρδος με επιστολή καταπέλτη
Με πουλόβερ που ξηλώνεται μοιάζει το ΠΑΣΟΚ καθώς οιαπώλειες στην Κ.Ο. διαδέχονται η μια την άλλη.

Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία και τη διαφοροποίηση έξι βουλευτών ο Ε. Βενιζέλος τους διέγραψε. Πρόκειται για τους κυρίους Σκανδαλίδη, Κασσή, Παραστατίδης, Κουτσούκος, Μπόλαρης και την κυρία Γκερέκου. Πριν καλά, καλά κάποιοι σπεύσουν να καταμετρήσουν τη νέα δύναμη του ΠΑΣΟΚ στους 27 βουλευτές ... ξημέρωσε και από τον αέρα του ραδιοφώνου ο Μίμης Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι ανεξαρτητοποιείται, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει πρόθεση να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ...

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί η επιστολή του Ανδρέα Λοβέρδου που ζητά την σύγκληση της Κ.Ο. μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και το eurogroup.

Ο Α. Λοβέρδος πάντως ισχυρίζεται ότι δεν είναι εκείνος που έδωσε την επιστολή στη δημοσιότητα, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρξε σκόπιμη διαρροή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει από που και με ποιες προθέσεις.

Όπως και να 'χει, όλα αυτά έρχονται mετά και τη στάση Σκανδαλίδη και πολλοί πλέον βλέπουν ευθεία αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Ε. Βενιζέλου.

Ολόκληρη η επιστολή Α. Λοβέρδου:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βαγγέλη,

Με την επιτυχή έκβαση της ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε η τετράμηνη περίοδος της κυβέρνησης, την οποία ως ΠΑΣΟΚ στηρίξαμε μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Για τέταρτη φορά, από το 2010, η κοινοβουλευτική μας ομάδα
στήριξε την προσπάθεια της χώρας να σταθεί όρθια, δίχως μικροκομματικούς υπολογισμούς. Η αυτοθυσία, όμως, των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν συνδέθηκε με κάποια παράλληλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ύφεσης και την έξοδο της χώρας και των πολιτών από την κρίση. Οι θυσίες, ο αγώνας και ο μόχθος του ελληνικού λαού υπάρχει κίνδυνος να είναι χωρίς αντίκρισμα.

Τον Ιούνιο είχα εισηγηθεί μια διεξοδική στρατηγική συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ στις μετεκλογικές εξελίξεις. Η εισήγησή μου δεν έγινε δεκτή. Προτίμησα να μην σταθώ εμπόδιο στην εφαρμογή των επιλογών σου και
αποφάσισα να μην συμμετέχω στα κομματικά και κοινοβουλευτικά μας όργανα. Η συμμετοχή μου, λόγω των ριζικών μου διαφωνιών, θα "εξαγόταν" ως διαρκής ενδοκομματική σύγκρουση, η οποία θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην προσπάθεια της χώρας και στην ενότητα της παράταξης.

Τις επόμενες ημέρες έχουμε μπροστά μας την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού και τη συνεδρίαση του Eurogroup. Μετά από αυτά τα κρίσιμα βήματα, κρίνω ως απολύτως απαραίτητη τη σύγκλιση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με σκοπό την αποτίμηση της τετράμηνης πορείας μας, αλλά και τη λήψη αποφάσεων για τις απαραίτητες αλλαγές σε όλα τα
επίπεδα .Η κρίση που βιώνει η δημοκρατική παράταξη δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικούς χειρισμούς, κυβερνητικά ανταλλάγματα και τακτικισμούς. Όλοι συμφωνούμε πως είναι πολύ βαθύτερη.

Ανδρέας Λοβέρδος»
 

Μαθήτρια έγραψε έκθεση για τον Ν. Μιχαλολιάκο

Αίσθηση έχει προκαλέσει η έκθεση μιας μαθήτριας που ως κεντρικό πρόσωπο στην έκθεσή της θέλησε να αναδείξει τον Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής Νίκο ΜιχαλολιάκοΣ'υμφωνα με το flashnews στην έκθεση με τίτλο «το περιπετειώδες ταξίδι μου στο Σύνταγμα», η μικρή Δήμητρα αναφέρεται στον κ. Μιχαλολιάκο και σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε οργανώσει με θέμα η "Κατάρρευση της Ελλάδας"

Το σχόλιο της δασκάλας στο τέλος της έκθεσης αναφέρει «Δήμητρα καλή δομή στο κείμενο σου να θυμάσαι όμως ότι στο σχολείο δεν επιτρέπεται να αναφερόμαστε σε πολιτικά πρόσωπα»

Διαβάστε και δείτε την έκθεση της μαθήτριας
Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγέθυνσηTo περιπετειώδες ταξίδι μου στο Σύνταγμα

Ένα χειμερινό πρωινό καθώς έβλεπα τηλεόραση έμαθα ότι «Ο κύριος Μιχαλολιάκος» έκανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Που είχε θέμα την «Κατάρευση της Ελλάδας» απ’ τα κυβερνητικά πολιτικά στελέχη. Έτσι αποφάσισα να πάρω το πρώτο αεροπλάνο και να πάω στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Σύνταγμα.

Είδα στο σύνταγμα τους τσολιάδες να αλλάζουν θέση ανάλογα με την ώρα, είδα σε κάθε γωνιά των πεζοδρομίων του Συντάγματος χιλιάδες περιστέρια και πολλούς ανθρώπους. Αλλά και στην διαδρομή μου είδα τα δικαστήρια της ευελπίδων, τον Παρθενώνα κι άλλα.

Αλλά πιο πολύ απ’ όλα μου άρεσαν τα δικαστήρια της ευελπίδων γιατί κάθε λεπτό της ώρας έβγαινε μια νέα υπόθεση και ένα νέο σκάνδαλο. Στο τέλος κατάλαβα ότι είχε δίκιο ο Μιχαλολιάκος απλά γιατί όλα αυτά που είπε είχαν γίνει και ήταν αλήθεια.

newsit.gr

Επαφές Σαμαρά για να φτάσει η δόση στα 41 δισεκατομμύρια ευρώ!

Antonis-Samaras
Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς μετά την έξοδο του από τη Βουλή, έπειτα από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την υπερψήφιση του νομοσχέδιου των μέτρων του νέου Μνημονίου, που συγκέντρωσε τελικά 153 θετικές ψήφους.
Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι έγινε το πρώτο, σημαντικό βήμα για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ούτε στο επόμενο αναγκαίο βήμα, που είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού την Κυριακή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σε μαραθώνιο επαφών με τους Ευρωπαίους εταίρους, προκειμένου να εξασφαλίσει την αύξηση της δόσης την οποία θα εισπράξει η Ελλάδα, από τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα 41 δισεκατομμύρια ευρώ.

ysterografa.gr

Έξι απαντήσεις και ένα συμπέρασμα


Γράφει η Σοφία Βούλτεψη
 
Μια ημέρα μετά την ψηφοφορία για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και μια ημέρα πριν από την έναρξη της συζήτησης επί του Προϋπολογισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να επαναφέρω στη μνήμη όλων μας το μήνυμα των πρόσφατων διπλών εκλογών:

Παραμονή στο ευρώ και έξοδος από το Μνημόνιο!

Συγχρόνως!

Διότι αν ο λαός επιθυμούσε κάτι το διαφορετικό, θα το είχε ζητήσει με την ψήφο του.

Αν δηλαδή ο λαός μας ήθελε παραμονή στο ευρώ με κάθε κόστος, τότε θα είχε σκύψει το κεφάλι, δεν θα αντιδρούσε, δεν θα οργιζόταν, θα υπέκυπτε στη… μοίρα του ευρώ!

Αν πάλι ο λαός μας ήθελε έξοδο από το Μνημόνιο με κάθε κόστος, θα πρόσφερε τη δυνατότητα σ’ εκείνες τις δυνάμεις που δηλώνουν πως θα καταγγείλουν το μνημόνιο και θα προχωρήσουν σε στάση πληρωμών να φέρουν σε πέρας τα σχέδιά τους.

Αλλά όχι! Ο λαός δεν έκανε καμιά από τις παραπάνω επιλογές.

Δ.Σ. Τρίπολης: «Λουκέτο» για το καπέλο-εποπτεία από Παρατηρητήριο ΟΤΑ


Πριν καν ξεκινήσει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης... διεκόπη, μετά τη σχετική πρόταση του αντιδημάρχου Οικονομικών Σάββα Σαββάκη, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πρόβλεψη του «μνημονίου 3» για την σύσταση Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ στο υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο μητρώο των φορέων γενικής κυβέρνησης.
Οι διοικήσεις των δήμων είναι αιρετές, εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό το «καπέλο» που επιχειρεί να τους φορέσει κυβέρνηση και τρόικα, είπε σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της «συνεδρίασης» του Σώματος ο αντιδήμαρχος.
Παράλληλα, έκανε λόγο «για προκλητική χειραγώγηση που οδηγεί σε πλήρη οικονομική εξάρτηση των ΟΤΑ. Αποτελεί εντολή της τρόικας και με το μνημόνιο η αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε ετεροδιοίκηση με κουμανταδόρους φορομπηχτικούς μηχανισμούς που θα κατοχυρωθούν νομοθετικά».

ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ΚΕΔΕ: «Συ είπας, για τους Γερμανοτσολιάδες»

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν έχουν μπερδέψει το ρόλο τους και το στόχο τους. Παραμένουν στο στόχο τους και κάνουν ότι είναι εφικτό, μέσα στο νόμιμο πλαίσιο, για να ανατρέψουν «το ξεπούλημα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». «Η ΚΕΔΕ είναι αυτή, που έχει χάσει τον προσανατολισμό της, ή θέλει να δείχνει έτσι, προκειμένου να καλύψει τις σκοπιμότητες τις οποίες κρύβουν τα κρυφά και φανερά ραντεβού των αιρετών με τον κ. Φούχτελ και άλλους παράγοντες της Ελληνογερμανικής Συμμαχίας».

Αυτό απαντά, με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ανακοίνωση-καταγγελία των δημάρχων, με τις «απίστευτες κορόνες» για τις «προγραφές» δημάρχων που έχει κάνει η πρώτη, «προγραφές» που σύμφωνα με την ΚΕΔΕ θυμίζουν «εμφυλιοπολεμική περίοδο, που η Ελλάδα και οι Έλληνες, δε θέλουν να αναβιώσει. Δε θέλουν καν να τη θυμούνται».
«Πρώτοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δε θέλουν ούτε καν να σκεφτούν ότι η χώρα μπορεί να διολισθήσει σε μία τέτοια περίοδο. Ας αναλογιστούν λοιπόν οι αιρετοί τις συνέπειες που μπορεί να έχει το αποτέλεσμα των συνομιλιών τους με ανθρώπους που το μόνο που επιθυμούν είναι το ξεπούλημα της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όσο για τα περί "Γερμανατσολιάδων" που αναφέρει η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωσή της, απαντάμε απλά, "Συ είπας"», σημειώνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Και συμπληρώνει: «Ας σταματήσει η ΚΕΔΕ την τακτική αποπροσανατολισμού των εργαζομένων και των πολιτών, αναζητώντας άλλοθι για την αβελτηρία που τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει και τα "παιχνίδια" τα οποία τώρα παίζει στις πλάτες της κοινωνίας. Δυστυχώς για εκείνη, οι πολίτες έχουν άποψη και κρίση. Η σωματική ακεραιότητα μόνο των εργαζομένων μπορεί να κινδυνεύει και όχι των αιρετών που ζητούν την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής προκειμένου να αναχαιτίσουν την... απειλή. Αυτούς δηλαδή που καθημερινά μοχθούν και αγωνίζονται υπό αντίξοες και επικίνδυνες συχνά συνθήκες για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η χορηγία της «Σούλας»Μπορεί τα λεφτά που έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων να «μη φτάνουν ούτε για ζήτω», ούτε για πετρέλαιο, όπως λένε οι δήμαρχοι, ωστόσο, πάντα υπάρχει η... ιδιωτική πρωτοβουλία για να δώσει τη λύση.
Η συγκεκριμένη λύση λέγεται... οίκος ανοχής «Σούλα», η ιδιοκτήτρια του οποίου, μετά τον αθλητισμό και τη χορηγία της λαρισινής αθλητικής ομάδας «Βουκεφάλας», μπαίνει δυναμικά και στην εκπαίδευση, δίνοντας ως χορηγία -αρχικά- 3.000 έουρος σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας, προκειμένου να αγοράσει φωτοτυπικό.
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είχε απευθύνει έκκληση για βοήθεια στους επαγγελματίες της πόλης, και η μοναδική... επαγγελματίας που ανταποκρίθηκε ήταν η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής (οίκου... εποχής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις φανέλες-διαφήμιση της λαρισινής ομάδας).
«Ο tempora! Ο mores!», όπως έλεγαν και οι Λατίνοι...

aftodioikisi.gr

Ψωμιάδης: Προτείνει παραίτηση αιρετών ως αντίδραση στο «μνημόνιο 3»

«Εμείς δεν είμαστε διορισμένοι, είμαστε εκλεγμένοι από το λαό και αυτόν εκπροσωπούμε. Αν συνεχιστεί η υποβάθμιση, σας δηλώνουμε ότι εμείς θα παραδώσουμε τα κλειδιά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και θα προτείνουμε στην ΕΝΠΕ την παραίτηση όλων των περιφερειαρχών, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων εφόσον ψηφιστούν τα μέτρα που διαλύουν την Αυτοδιοίκηση. Είμαστε εκλεγμένοι απευθείας από το λαό, δε θα γίνουμε μαριονέτες».
Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο εν αργία περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, με αφορμή το Μεσοπρόθεσμο και τα μέτρα που προβλέπει για την Αυτοδιοίκηση. Η επιστολή κοινοποιείται στους υπουργούς Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκη, Μακεδονίας-Θράκης Θ. Καράογλου, Επικρατείας Δ. Σταματάκη, στο γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Δ. Μπαλτάκος και στους 13 αιρετούς περιφερειάρχες.
Στην επιστολή του, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δηλώνει «απόλυτα αιφνιδιασμένος για τα μέτρα» του Μεσοπρόθεσμου, διότι «ό,τι περιλαμβάνεται σ' αυτό είναι αντίθετο με τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση». «Απαξιώνει δε πλήρως τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, τους Περιφερειάρχες και την ΕΝΠΕ, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια αγωνιζόμαστε με θετικό πνεύμα συνεργασίας και συγκεκριμένες προτάσεις για να διατηρήσουμε ζωντανό το θεσμό και, συνακόλουθα, την κοινωνική συνοχή», σημειώνει ο κ. Π. Ψωμιάδης.
«Έχω ζητήσει κατ' επανάληψη από την ελληνική κυβέρνηση να πλησιάσει την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν αρκεί να σωθεί το ευρώ, πρέπει να σωθούν και οι Έλληνες. Δυστυχώς, φωνή βοώντος εν τη ερήμω...», υπογραμμίζει και αναφέρεται αναλυτικά στα μέτρα που προβλέπονται κατά της Αυτοδιοίκησης. «Ανεγκέφαλοι και άσχετοι με την Αυτοδιοίκηση μετατρέπουν τον Καλλικράτη σε Προκρούστη της διοικητικής δομής της χώρας, στερώντας κάθε αναπτυξιακή προοπτική από την ελληνική περιφέρεια, από την ίδια τη χώρα»
«Σήμερα, συντασσόμαστε απόλυτα με τη θέση που εξέφρασε η ΕΝ.Π.Ε. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν αυτά τα μέτρα. Έλεος πια! Έχουμε πλέον πλήρη κατάργηση της λογικής». Ο Π. Ψωμιάδης ζητεί από τον Πρωθυπουργό «να βάλει κόκκινες γραμμές στις απαιτήσεις της τρόικα και φρένο στην πλήρη απαξίωση».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Π. Ψωμιάδη
προς τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά έχει ως εξής
:

Δωρεάν Wi-Fi από το Facebook με… ανταλλάγματα

facebook-new-look-logo-big
Νέα πρωτοποριακή υπηρεσία έχει στα σκαριά το Facebook,η οποία θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις και καταστήματα να προσφέρουν δωρεάν wi-fi στους πελάτες τους με την προϋπόθεση να κάνουν check in στο κοινωνικό δίκτυο.
Η υπηρεσία δοκιμάζεται ήδη σε περιορισμένο αριθμό εταιριών τις οποίες η Facebook φρόντισε να προμηθεύσει με τα λεγόμενα “Facebook Routers”.
Το αντάλλαγμα για το δωρεάν Wi-fi είναι οι χρήστες να κάνουν check-in στην τοποθεσία που βρίσκονται. Από εκεί κατευθύνονται στην σελίδα της εταιρίας στο Facebook όπου μπορούν να επωφεληθούν επιπλέον εκπτώσεις και ειδικές προσφορές. Έτσι με τον τρόπο αυτό βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, καθώς οι χρήστες απολαμβάνουν το δωρεάν Wi-fi , η εταιρία η το κατάστημα προβάλλεται και το Facebook λαμβάνει δωρεάν δεδομένα με σκοπό πιο στοχευόμενες διαφημίσεις.
Για όσους χρήστες δεν επιθυμούν να κάνουν check in, μπορούν απλά να ζητήσουν τον κωδικό το Wi-fi από τους υπεύθυνους.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗ / ysterografa.gr

Η Ευρώπη φέρνει μεταγραφές στον Ολυμπιακό

marinakis12
Με τη νίκη επί της Μονπελιέ, ο Ολυμπιακός σχεδόν εξασφάλισε την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά τη φάση των ομίλων.
Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών θα κρίνουν το αν οι ερυθρόλευκοι θα συνεχίσουν στους “16″ του Champions League ή αν… θα υποβιβαστούν στους “32″ του Europa.
Βέβαια, υπάρχει και το ακραίο και ταυτόχρονα απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο από τη μία ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να... σταυρώσει βαθμό σε δύο αγώνες και από την άλλη η η Μονπελιέ να πετύχει το απόλυτο κόντρα σε Αρσεναλ και Σάλκε.
Η κατά 99% δεδομένη παρουσία του Ολυμπιακού είτε στο Champions είτε στο Europa League φαίνεται πως... ανοίγει την όρεξη στους ευρθόλευκους, αναφορικά με το ενδεχόμενο ενίσχυσης στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Εξάλλου, όσο η ομάδα συνεχίζει στην Ευρώπη, αυτομάτως η ΠΑΕ εξασφαλίζει επιπλέον έσοδα, ώστε να επενδύσει.
Μπορεί από τον Ολυμπιακό να μην προκύπτει κάτι το... μεταγραφικό, ωστόσο στην πιάτσα ήδη ψιθυρίζεται ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στη θέση του αμυντικού χαφ, με τους Λορένθο και Κοβάσεβιτς, σε συνεργασία με τον Λεονάνρτο Ζαρντίμ, να έχουν ήδη κάνει μια προεργασία.
Από 'κει και πέρα, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο ενίσχυσης και στα άκρα της επίθεσης, με τα ονόματα των Σκόκο και Βιεϊρίνια να έρχονται στο προσκήνιο. Ασφαλώς, πρόκειται για δύο εξαιρετικές, αλλά και ταυτόχρονα και ακριβές περιπτώσεις. Και οι δύο, εξάλλου, δεσμεύονται με συμβόλαιο.

sport.gr

Η Χαλκιά γυμνάστρια στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού!

fani
Σε μια αξιέπαινη ενέργεια προχώρησε η Φανή Χαλκιά, η οποία ανέλαβε να γυμνάσει τις κρατούμενες στις γυναίκες φυλακές του Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso η πρωταθλήτρια του στίβου θαγυμνάζει τις κρατούμενες, μέσω ενός προγράμματος άθλησης και απασχόλησης που απευθύνεται σε οροθετικές γυναίκες.
Σίγουρα αποτελεί ένα ξεχωριστό… στοίχημα που θέλει να κερδίσει η Φανή Χαλκιά, η οποία θα προσπαθήσει να χαρίσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον σε αυτές τις γυναίκες.

ysterografa.gr

Ο Μάρκος Μπόλαρης εξηγεί γιατί δήλωσε «παρών» μέσω Facebook στην χθεσινή ψηφοφορία.

ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Η απόλυτη ασυνέπεια με τις προεκλογικές δεσμεύσεις στις διπλές εκλογές, που προκάλεσε ο κ. Σαμαρας.

Η απόλυτη ασυνέπεια με την συμφωνία των τριών κομμάτων για τη συγκρότηση της παρούσας κυβέρνησης.

Η υιοθέτηση των νεοσυντηρητικών υφεσιακών πολιτικών γερμανικής κοπής και έμπνευσης που εξοντώνουν την ελληνική μεσαία τάξη δεν μπορεί να έχει την έγκρισή
μου. Δεν μου επιτρέπει να ψηφίσω ναι.

Σέβομαι την αγωνία και την εντολή των συμπολιτών μου, όπως εκφράσθηκε με σαφήνεια στην τελευταία εκλογική ετυμηγορία, για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της χώρας μέσα στην ΕΕ και θα ενεργοποιήσει πολιτικές διαρθρωτικών αλλαγών. Δεν ενδίδω στη ρητορική του επικίνδυνου λαϊκισμού που συντηρεί στρεβλώσεις και νοοτροπίες που καθηλώνουν τη χώρα. Που εξαντλεί την πολιτική της πρόταση στην υπεράσπιση συντεχνιακών κεκτημένων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Γι’αυτό δεν μου επιτρέπεται να ψηφίσω όχι.

Είμαι παρών, στον αγώνα των δημοκρατικών πολιτών της χώρας, των λαών του ευρωπαϊκού νότου για την ανατροπή του σχεδιασμού της δεξιάς υφεσιακής στρατηγικής που επιβάλλει η κα Μέρκελ.
Είμαι παρών στον αγώνα της δημοκρατικής παράταξης, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού για διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα της χώρας που καταρρέει, για αλλαγή του αναπτυξιακού, παραγωγικού μοντέλου στον ιδιωτικό τομέα.

Το διακύβευμα των κρίσιμων αυτών ημερών είναι διακύβευμα δημοκρατίας και όχι δημοσιονομικό !
Ο αγώνας συνεχίζεται .

Μάρκος Μπόλαρης

Σκανδαλίδης: Γιατί επέλεξα να απέχω

Kostas-Skandalidis
Στην διαδρομή μου έδωσα μάχες για τις ιδέες μου εμφορούμενος πάντοτε με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης στην οποία χρωστώ το περισσότερο απ’ αυτό που είμαι.
Είμαι φανατικά προσηλωμένος στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την παραμονή της στην ευρωζώνη.
Αναδέχομαι ακέραιες τις ευθύνες που μου αναλογούν για τις αποφάσεις των τελευταίων χρόνων που προσυπέγραψα ανεξάρτητα από τις εκάστοτε διαφωνίες που διετύπωσα και τη συμμετοχή μου ή όχι σ’ αυτές.
Υποστηρίζω την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και την προγραμματική συμφωνία που συνυπογράψαμε ως τη μοναδική δυνατότητα και σήμερα να αλλάξουν τα πράγματα.

Τα μέτρα που έρχονται σήμερα στη Βουλή καθώς και η διαδικασία «διαπραγμάτευσης» που προηγήθηκε, δυστυχώς αποτελούν πλήρη αντιστροφή των προεκλογικών μας λόγων και κατάφωρη παραβίαση της προγραμματικής συμφωνίας. Μια συμφωνία για την οποία απαιτήθηκαν δυο εκλογικές αναμετρήσεις για να μπορέσει να σταθεί όρθια η χώρα και να αναθεωρηθούν οι δυσμενείς όροι του μνημονίου.
Δεν είναι μόνο η μη υλοποίηση του παραμικρού από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που επιβάλλει από αύριο κιόλας τον επανακαθορισμό των σχέσεων μας με την Κυβέρνηση και τις πολιτικές που ακολουθεί.
Είναι αυτό καθ’ αυτό το περιεχόμενο των μέτρων που όντας επώδυνα και αντικοινωνικά πυροδοτούν την κοινωνική συνοχή.
Είναι υφεσιακά και αναποτελεσματικά καθώς δεν διασφαλίζουν ούτε την οικονομική τους απόδοση, ούτε τη βιωσιμότητα του χρέους.
Υποβαθμίζουν δραματικά το επίπεδο διαβίωσης του λαού και προσβάλουν βάναυσα και τα τελευταία υπολείμματα κυριαρχίας και δημοκρατίας που απέμειναν στη χώρα για τα οποία έχουμε σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

Το ΝΑΙ εκμηδενίζει σχεδόν κάθε ελπίδα να βγούμε από την κρίση και την παρακμή.
Eίναι συνενοχή στο αδιέξοδο μιας πολιτικής και αποδοχή της οριστικής μετατροπής της χώρας σε προτεκτοράτο, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζεται στοιχειωδώς η προοπτική της.
Αναγνωρίζω ότι τυχόν πλειοψηφία του ΟΧΙ επί των παρόντων θα οδηγούσε στην άρση της δεδηλωμένης και σε άμεσες εκλογές που σήμερα όχι μόνο δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε στη χώρα αλλά θα τη βάλουν πιθανότατα σε νέες περιπέτειες.

Είναι κατά συνέπεια αυτονόητο το ΝΑΙ επί της γενικής αρχής του Προϋπολογισμού καθώς συνιστά πολιτική ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες θεωρώ ότι δεν μπορώ να υπερψηφίσω τα μέτρα, ούτε και θέλω να προσμετρηθεί η ψήφος μου στις δυνάμεις αποσταθεροποίησης της χώρας. Γι’ αυτό απέχω από τη διαδικασία ψηφοφορίας.

ysterografa.gr

Σαββόπουλο​ς Ανέβηκα στην Πιπεριά

Η ψήφιση των μέτρων και η ένταση εντός και εκτός Βουλής κυριαρχούν στα διεθνή μέσα

Αθήνα
Τον γύρο του κόσμου κάνουν και πάλι οι εξελίξεις στην Ελλάδα, με την θυελλώδη συνεδρίαση της Βουλής, την ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων, τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια να τραβούν το ενδιαφέρον των ξένων μέσων ενημέρωσης.

«Η ελληνική Βουλή ψήφισε με ισχνή πλειοψηφία τα μέτρα λιτότητας παρά τις βίαιες διαδηλώσεις» γράφει το BBC, τονίζοντας ότι το νέο πακέτο περιλαμβάνει αυξήσεις στους φόρους και μειώσεις στις συντάξεις. Αναφέρεται επίσης, στο προειδοποιητικό μήνυμα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά πριν την ψηφοφορία, ότι χωρίς αυτό το πακέτο διάσωσης η χώρα θα μείνει χωρίς χρήματα και θα οδηγηθεί στην καταστροφή.

Το CNN αναφέρεται στην ψήφιση των νέων μέτρων λιτότητας, αλλά και στα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τη Βουλή. Οι περικοπές εγκρίθηκαν εν μέσω οργής των Ελλήνων για τις επιπτώσεις από τη συνεχή λιτότητας με την ανεργία να ξεπερνά το 25% και την Ελλάδα να βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο ύφεσης, επισημαίνει το δίκτυο.

Η ψήφιση του πακέτου ήταν το δεύτερο βήμα που έγινε για την εκταμίευση της δόσης: το τρίτο θα πρέπει να γίνει την Κυριακή με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2013, σημειώνει το δίκτυο.

«Θυμός στην Αθήνα καθώς τα μέτρα λιτότητας ψηφίστηκαν» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Guardian, που αναφέρεται στα επεισόδια έξω από τη Βουλή. «Μετά από τέσσερις μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων και έντονων αντιπαραθέσεων, το ελληνικό κοινοβούλιο τελικά ανακοίνωσε ότι πέρασε το πιο σκληρό πακέτο μέτρων λιτότητας που είναι απαραίτητο για την παραμονή της πιο αδύναμης οικονομίας στην Ευρώπη» γράφει η εφημερίδα.

Κάνει λόγο, επίσης, για την «πιο ηλεκτρισμένη ψηφοφορία που έχει γίνει στην ιστορία της τριετούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα».

«Με 153 ψήφους συντηρητικοί και σοσιαλιστές είπαν ναι στα μέτρα λιτότητας» γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία αναφέρεται στην 48ωρη απεργία των συνδικάτων, στις διαδηλώσεις, αλλά και στις βόμβες μολότοφ έξω από τη Βουλή. Στην ιστοσελίδα της εφημερίδας, μάλιστα, υπάρχει και βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σύνταγμα.

«Εν τέλει τα μέτρα λιτότητας που επιθυμούσε η τρόικα πέρασαν» γράφει το ιταλικό πρακτορείο Ansa, κάνοντας λόγο για πολεμικό κλίμα έξω από τη Βουλή μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. «Η Βουλή άνοιξε το δρόμο για μια καινούργια σειρά μέτρων με δάκρυα και αίμα για τους Έλληνες που θεωρούνται απαραίτητα για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία» γράφει το πρακτορείο.

«Η Βουλή αποφασίζει νέο πρόγραμμα περικοπών», είναι ο τίτλος στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung, που σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς μια νέα βοήθεια δισεκατομμυρίων των διεθνών πιστωτών. Στη σκιά οργισμένων μαζικών διαδηλώσεων, το κοινοβούλιο ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία το νέο πρόγραμμα περικοπών και μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης».

To περιοδικό Stern σημειώνει στην ιστοσελίδα του: «Μειώσεις συντάξεων, μείωση κοινωνικών παροχών, φορολογικές αυξήσεις – το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθέτησε το διαφιλονικούμενο πρόγραμμα περικοπών. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας έχει καταρχήν αποσοβηθεί».

Αργά τη νύχτα της Τετάρτης το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε το σκλητό πακέτο μέτρων λιτότητας, αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Spiegel. Η ψήφιση συνοδεύτηκε από οργισμένες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, προσθέτει το περιοδικό.

Η γερμανική έκδοση των Financial Times αναφέρει: «Η υπερχρεωμένη Ελλάδα υιοθέτησε αργά χθες το βράδυ το διαφιλονικούμενο πρόγραμμα περικοπών. Κατά την ψηφοφορία στη βουλή, η κυβέρνηση απέσπασε την απαιτούμενη πλειοψηφία, εκπληρώνοντας έτσι έναν όρο για την εκταμίευση της επόμενης δόσης».

Η γαλλική Le Monde αναφέρει ότι η ελληνική Βουλή υιοθέτησε το πακέτο των νέων μέτρων λιτότητας. «Έπειτα από μία προσωρινή διακοπή, η συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο για τα νέα μέτρα λιτότητας στέφθηκε με επιτυχία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης οι βουλευτές επικύρωσαν το νέο πακέτο που απαιτούν οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας», σημειώνει η Monde.

Το γαλλικό δίκτυο France 24 κάνει λόγο για χάος έξω αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, αναφερόμενο τόσο στα επεισόδια, όσο και στη θυελλώδη συνεδρίαση στη Βουλη. «Μεγαλύτερο χάος επικράτησε μέσα στην αίθουσα, καθώς η διαδικασία διεκόπη προσωρινά όταν οι υπάλληλοι της Βουλής έκαναν απεργία για να διαμαρτυρηθούν σε ρύθμιση που περικόβει τους μισθούς τους» γράφει το γαλλικό δίκτυο.

Κική Μαργαρίτη
Newsroom ΔΟΛ

Νέα απώλεια για το ΠΑΣΟΚ. Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε ο Μίμης Ανδρουλάκης

O Mίμης Ανδρουλάκης είχε εκφράσει τη διαφωνία του για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ωστόσο αυτή δεν μεταφράστηκε σε καταψήφιση του Μνημονίου

Αθήνα
Την απόφαση του να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό, ανακοίνωσε μέσω του ΒΗΜΑ 99,5 το πρωί της Πέμπτης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μίμης Ανδρουλάκης. «Δεν είμαι μέρος της εσωτερικής κρίσης του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Αντ.Σαμαρά και στον υπουργό Οικονομικών Γ.Στουρνάρα για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύθηκαν με την τρόικα.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι ανάγκη να γίνει ανασύσταση της κεντροαριστεράς και τόνισε ότι με την κίνησή του αυτή απελευθερώνεται για να έρθει πιο κοντά στη βάση του ΠΑΣΟΚ.
Η απόφαση του Μίμη Ανδρουλάκη ανακοινώθηκε την επομένη της υπερψήφισης του Μνημονίου με 153 ψήφους και τις 6 διαγραφές βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή στην ψηφοφορία κι ενώ ακολουθεί η τριήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, η ψήφιση του οποίου έχει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

O Mίμης Ανδρουλάκης είχε εκφράσει τη διαφωνία του για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ωστόσο αυτή δεν μεταφράστηκε σε καταψήφιση του Μνημονίου.

Η ανεξαρτητοποίηση του κ. Ανδρουλάκη επιφέρει άλλο ένα πλήγμα στον Ευ.Βενιζέλο, που ήδη είχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ μετά τις 6 διαγραφές βουλευτών που δεν συντάχθηκαν με την κομματική γραμμή για υπερψήφιση του Μνημονίου ΙΙΙ.

Συγκεκριμένα, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκαν οι βουλευτές Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος απουσίαζε από την ψηφοφορία, η Άντζελα Γκερέκου, ο Μάρκος Μπόλαρης και ο Γιάννης Κουτσούκος οι οποίοι δήλωσαν «παρών» και οι Θεόδωρος Παραστατίδης και Μιχάλης Κασσής, οι οποίοι ψήφισαν «όχι».

Ο Κώστας Σκανδαλίδης εξηγώντας την απόφασή του να απέχει δήλωσε: «Θα αγωνιστώ για να ξαναβρεί το ΠΑΣΟΚ την ψυχή του».

Εφόσον η απόφαση του Μίμη Ανδρουλάκη υλοποιηθεί, το ΠΑΣΟΚ θα αριθμεί πλέον 26 βουλευτές.

Newsroom ΔΟΛ

Νόμος το Μνημόνιο ΙΙΙ με 153 ψήφους έπειτα από μία εκρηκτική ημέρα στη Βουλή


Με ψήφους 153 υπέρ,, οι οποίες προήλθαν από τους 126 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 27 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 120 «όχι», 18 «παρών» και έναν απόντα , τον κ. Σκανδαλίδη, υπερψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης το πολυνομοσχέδιο με τα νέα επώδυνα μέτρα, έπειτα από 14ωρη θυελλώδη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και εν μέσω κινητοποιήσεων πολιτών και σωματείων έξω από το Κοινοβούλιο.

Το Μνημόνιο ΙΙΙ στοίχισε στο ΠΑΣΟΚ έξι βουλευτές και στη ΝΔ άλλον έναν, οι οποίοι διαγράφηκαν λόγω διαφοροποίησης από την επίσημη γραμμή των δύο κομμάτων για στήριξη του πολυνομοσχεδίου.

Από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής, κ. Κασσαπίδης ήταν η μεγάλη έκπληξη καθώς δεν ψήφισε ναι, αλλά παρών και έτσι το κυβερνών κόμμα αντί για 127 ναι είχε 126. Ως συνέπεια ο κ. Κασσαπίδης τέθηκε με εντολή Σαμαρά εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ είχε μεγαλύτερες απώλειες, καθώς από τους 33 βουλευτές, οι 6 πήγαν κόντρα στην κομματική γραμμή, κάτι που τους έθεσε αυτομάτως εκτός Κοινοβουλευτικής ομάδας.  Συγκεκριμένα, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκαν οι βουλευτές Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος απουσίαζε από την ψηφοφορία, η Άντζελα Γκερέκου, ο Μάρκος Μπόλαρης και ο Γιάννης Κουτσούκος οι οποίοι δήλωσαν "παρών", και οι Θεόδωρος Παραστατίδης και Μιχάλης Κασσής, οι οποίοι ψήφισαν "όχι".
Η ΔΗΜΑΡ ψήφισαν κατά πλειοψηφία παρών στο πολυνομοσχέδιο, ενώ οι κ.κ. Μουτσινάς και Βουδούρης ψήφισαν όχι παρά την κομματική γραμμή.

Ο  Κώστας Σκανδαλίδης αιτιολογώντας τη στάση του την απόφασή του να απέχει , αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ότι «τα μέτρα και η διαδικασία διαπραγμάτευσης που προηγήθηκε, δυστυχώς αποτελούν πλήρη αντιστροφή των προεκλογικών λόγων του ΠΑΣΟΚ και κατάφωρη παραβίαση της προγραμματικής συμφωνίας».
Ο κ. Σκανδαλίδης χαρακτηρίζει επιβεβλημένο από αύριο κιόλας τον επανακαθορισμό των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση και τις πολιτικές που ακολουθεί. Εξηγεί επίσης ότι αν παρέμενε στην αίθουσα προκειμένου να ψηφίσει «ναι» αυτό θα συνιστούσε αποδοχή της οριστικής μετατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο. Εξηγεί όμως επίσης και ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει στην ψηφοφορία για να ψηφίσει «όχι» διότι τυχόν πλειοψηφία του «όχι» θα οδηγούσε σε άρση της δεδηλωμένης και σε άμεσες εκλογές που σήμερα δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν στη χώρα
Τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, αναζητεί τρόπους συσπείρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τόνωσης του κλονισμένου ηθικού των βουλευτών που έμειναν, δεδομένου μάλιστα ότι ο Θάνος Μωραΐτης, ο Συμεών Κεδίκογλου και η Θεοδώρα Τζάκρη διαμήνυσαν ότι ψηφίζουν για τελευταία φορά, όπως αναφέρουν Τα Νέα.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα συνεδρίαση της ΚΟ αλλά και των οργάνων του ΠΑΣΟΚ.

Έντονος, επίσης, είναι ο προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για τις κινήσεις που αναμένεται να κάνουν ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, ο Ευάγγελος Βενιζέλος προσανατολίζεται να αντικαταστήσει άμεσα τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ορίζοντας στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου βουλευτή από «νεότερη» γενιά.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, από την άλλη, δεν φαίνεται ότι θα ανακοινώσει άμεσα την ανεξαρτητοποίησή του, ούτε να λάβει οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία πριν την εκταμίευση της δόσης.

Το πρωί της Τετάρτης, πάντως, Λοβέρδος και Χρυσοχοΐδης είχαν δίωρη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, αλλά και στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.