Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Αίτημα του Δήμου για αποκατάσταση κατολίσθησης στον δρόμο Ξυλόκαστρο - Καρυώτικα

 
Θ Ε Μ Α : Αίτημα για αποκατάσταση κατολίσθησης
ΠΡΟΣ:
1) APION KLEOS C.J.V.
2) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ
3)ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
4) ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΕΥΔΕ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΥΔΕ ΜΚΕΠΠ)
Με την κακοκαιρία που σημειώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2013 έγινε κατολίσθηση στον δρόμο που συνδέει το χωριό Καρυώτικα με το Ξυλόκαστρο. Η κατολίσθηση έγινε ακριβώς δίπλα από την γέφυρα που περνάει πάνω από την Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και σε σημείο όπου η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ εκτελεί κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου. Αποτέλεσμα αυτής της κατολίσθησης είναι να έχει διακοπεί η κυκλοφορία της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτίκων με το Ξυλόκαστρο μέχρι και σήμερα, με τουλάχιστον δύο χωριά (ΤΚ Καρυωτίκων, ΤΚ Ζεμενού) που χρησιμοποιούν τον δρόμο για την πρόσβασή τους στην πόλη του Ξυλοκάστρου, να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους οδούς. Σε επίσκεψη επιτόπου του έργου που έκανε κλιμάκιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, αποτελούμενη από γεωλόγο και πολιτικό μηχανικό, διαπιστώθηκε, ότι δεν μπορούν να απομακρυνθούν τα μπάζα που έχουν συσσωρευτεί στον δρόμο, σε αυτή την φάση, διότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχτεί το υπερκείμενο πρανές, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση από πλευράς ευστάθειας, με μεγάλο κίνδυνο να πέσει και να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.
Επειδή είστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσετε το πρόβλημα, καθότι η περιοχή που έγινε η κατολίσθηση ανήκει στην απαλλοτριωμένη ζώνη, μέσα στην οποία είστε αποκλειστικοί υπεύθυνοι. Καλείστε λοιπόν να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία της επαρχιακής οδού, γιατί οι δημότες αναγκάζονται να διανύουν τεράστιες αποστάσεις από παρακαμπτήριους οδούς προκειμένου να φτάσουν στην πόλη του Ξυλοκάστρου. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να εξασφαλίσετε την ευστάθεια του υπερκείμενου πρανούς.
Ο Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος