Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Δημοτική Ενότητα Αλέας

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 19:20 1/6 33

16,67 % 33,33 %
 Ερώτημα%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ78,13
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ21,88