Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Δήμος Οιχαλίας

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 20:19 9/63 795

14,29 % 43,18 %
 Ερώτημα%
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ51,47
Εγκρίνεται / ΝΑΙ48,53