Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Η ΑΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κορινθιακή Συνεργασία για την απασχόληση»


 
Στο πλαίσιο του Έργου  «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στην Κορινθία» σας προσκαλεί σε σειρά   Ημερίδων έναρξης και παρουσίασης του Έργου, ως ακολούθως:

Α/Α
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΧΩΡΟΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1η Ημερίδα
Πέμπτη, 10  Οκτωβρίου 2013, ώρα 19.00
Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας   
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριάντζελα Πανούση
Τηλ.:  27410 24464
Φαξ: 27410- 21173
 
2η Ημερίδα
Παρασκευή 11  Οκτωβρίου 2013, ώρα 19.00
Δήμος Νεμέας –
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 

Οι Ημερίδες αποσκοπούν στην πληροφόρηση των ανέργων της  περιοχής για τη συμμετοχή τους στο Έργο και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και  υλοποιείται στο πλαίσιο Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης προσαρμοσμένα στις τοπικές αγορές εργασίας» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πληροφορίες:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κορινθιακή Συνεργασία για την Απασχόληση»

Συντονιστής Εταίρος :Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Δνση ΑΣ :Ερμού 2 Κόρινθος  τηλ. 27410 24464 εσωτ. 927, 929