Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Οι υποψήφιοι για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων


 Αγαπητοί αναγνώστες στον χορό των δημοτικών εκλογών αρχίζουν σιγά σιγά και δειλά δειλά να κάνουν την εμφάνιση τους οι υποψήφιοι δή­μαρχοι για τις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου....

Είναι πολλοί που σκέφτονται να εί­ναι υποψήφιοι αλλά ακόμη δεν έχουν εκφράσει την επιθυμία τους. Καθώς δεν έχει βγει να μιλήσει για την υπο­ψηφιότητα του. Και εξηγούμεθα.
Ανεπίσημα έχει δη­λώσει την κάθοδο του στις δημοτικές εκλο­γές ο πρώην δήμαρχος ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα είναι υποψήφι­ος δήμαρχος τις επόμενες δημοτικές εκλογές. «Έχω κάνει ένα μεγάλο έργο την τετραετία που ήμουν δήμαρχος» λέει ο ίδιος, αλλά δυστυχώς δεν ενημε­ρώσαμε τους δημότες για το έργο μας.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ
Στην ίδια γραμμή για κάθοδο στις επόμενες δημοτικές εκλογές είναι και ο πρώην δήμαρχος  ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του να είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος παρά του ότι έχει διατελέσει 12 χρόνια δήμαρ­χος και δύο τετραετίες βρίσκεται στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Εδώ πρέ­πει να πούμε ότι τον εκάστοτε δήμαρ­χο τον εκλέγει ο λαός και τα σχόλια περισσεύουν. Έτσι λοιπόν εάν πραγ­ματικά ο κ. Παύλου θέλει να είναι για άλλη μια φορά υποψήφιος δήμαρχος πράγμα που επίσημα δεν το έχει δη­λώσει είναι αναφαίρετο δικαίωμα του.
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΙΩΠΗ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Όταν παίρνει τον λόγο είναι ενημερωμένος και λέει τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Είναι ευγενής χωρίς μεγάλες πο­λιτικές κορόνες και είναι άνθρωπος των λύσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει δηλώσει εάν θα είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος για τον δήμο Λουτρακίου -Αγ. Θεοδώρων.
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ο σημερι­νός δήμαρχος να μην είναι πάλι υποψήφιος,
παρά του ότι επίσημα      δεν το έχει δηλώσει. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι δεν έχει να δείξει κάποιο έργο τα τρία χρό­νια που είναι δήμαρχος. Σύμφωνα με τα τεκταινόμενα αυτής της δημοτικής αρχής. Η αλήθεια όμως είναι ότι βρέθηκε σε εποχές σύμφωνα πάντα με τα λε­γόμενα του που τα ταμεία του δήμου ήταν άδεια. Κάτι που ο προηγούμενος δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης διαψεύδει σε όλους τους τόνους. Ένα είναι σίγου­ρο ότι ο σημερινός δήμαρχος θα είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος χωρίς μέχρι σήμερα να το έχει δηλώσει επίσημα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες που επίσημα δεν έχουν εκδηλωθεί και κατά καιρούς ακούγονται. Εμείς θα γράψουμε τα ονόματα τους και εάν κάποιοι διαφωνήσουν ας μας στεί­λουν μια διάψευση.
Τα ονόματα που ακούγονται είναι το όνομα του ΝΙΚΟΥ ΛΟΗ, νυν δη­μοτικού συμβούλου εκ Λουτρακίου ορμώμενος. Το όνομα του ιατρού εκ Περαχώρας ορμώμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποίος ήταν δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Γ. Γκιώνη. Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τους Αγ. Θεοδώρους ορμώμε­νος, ο οποίος είχε κατέβει σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Παύλου στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές αλλά δεν εξελέγη.
Επίσης ακούμε για το όνομα του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΟΥ, δημοσιογρά­φος από Αγ. Θεοδώρους ορμώμενος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφο­ρίες μας, περιμένει το νέο εκλογικό νόμο που μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ψηφιστεί. Ο κύριος Στάμου εί­ναι δημοτικός σύμβουλος και εξελέγη με τον συνδυασμό του κ. Παύλου.
perahora.gr

Βήμα Λουτρακίου