Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΙΑΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίαση του στις 22 Αυγούστου 2011, υπερψήφισε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε και ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση Κατασκευής ειδικού σχολείου Τ.Κ. Συκιάς στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης», με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Σκοπός του έργου, είναι η αποπεράτωση του χώρου του σχολείου της Συκιάς, ώστε αυτό να μετατραπεί σε ειδικό σχολείο που θα καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Στις εργασίες αυτές, περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων χώρων υγιεινής, τουαλέτες παιδιών (ΑΜΕΑ) και η κατασκευή δικτύων όπως νέο δίκτυο αποχέτευσης, νέο δίκτυο ύδρευσης και καινούρια εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων.
 Με την αποπεράτωση των εργασιών, το σχολείο θα αποτελέσει το δεύτερο δημόσιο ειδικό σχολείο του νομού και το μοναδικό ειδικό σχολείο  της δυτικής Κορινθίας, για να εξυπηρετήσει τις οικογένειες που αποτελούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες και να εξασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμα  στην εκπαίδευση, των μαθητών με ιδιαιτερότητες.

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΟΣΚ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, επισκέφτηκε την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), κ. Η. Δρούλιας σε συνάντηση εργασίας με θέμα την καταβολή των οφειλομένων από τον ΟΣΚ ποσών, που αφορούν σε έργα ανεγέρσεως, επεκτάσεως και βελτιώσεως σχολικών μονάδων του Νομού Κορινθίας.
Ο κ. Δρούλιας, ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων καταβλήθηκαν ήδη, τετρακόσιες χιλιάδες περίπου ευρώ (400.000 €) τις προηγούμενες ημέρες και ταυτόχρονα εντός των αρχών του Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η δεύτερη δόση που θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων περίπου χιλιάδων ευρώ (300.000 €). Ταυτόχρονα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΚ, δεσμεύτηκε για την αποπληρωμή του συνόλου των εκκρεμών λογαριασμών που υπάρχουν για το Νομό, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
Ως ιδιαιτέρως θετική χαρακτηρίζεται η απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού, να προχωρήσει στην άμεση εξόφληση όλων τον λογαριασμών, γεγονός που θα συμβάλλει στην παράδοση των ολοκληρωμένων  σχολείων, αλλά και στη συνέχιση των εργασιών και την αποπεράτωση  κατασκευής σχολικών κτιρίων που έχουν ήδη ξεκινήσει
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ