Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 17/6/2015

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,   στις 17 Ioυνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :
  1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων
  2. Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Θαλερού
  3. Ενημέρωση για μεταφορά οργάνων παιδικής χαράς της ΤΚ Λυκοποριάς λόγω διάβρωσης του περιβάλλοντα χώρου από τη παραλία.
  4. Περί δημοσιοποίησης φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά τον Οδικό Άξονα Κόρινθος-Πάτρα, αναβάθμιση της υφισταμένης οδού σε αυτοκινητόδρομο, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 1.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ