Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 15/06/2015

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 15η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
2. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.
4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ –
ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ,
ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.
7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
(ΕΝΔΥΣΗ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.
9. Ψήφιση πίστωσης για επιμόρφωση υπαλλήλων.
10.Ψήφιση πίστωσης για φόρους τόκων.
11.Ψήφιση πίστωσης για χαρτόσημο ακινήτων και ΟΓΑ χαρτοσήμου
ακινήτων.
12.Ψήφιση πίστωσης για φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ).
13.Ρύθμιση οφειλής κ. Ζωής Αλεξοπούλου
14.Ρύθμιση εταιρείας Σταματούλης Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15.Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Καραβά.
16.Ρύθμιση οφειλής κ Δημητρίου Παπαμεντζελόπουλου.
17.Ρύθμιση οφειλής κ. Ιωάννη Καϊτσα.
18.Ρύθμιση οφειλής κ. Χαράλαμπου Νικολατσόπουλου.
19.Ρύθμιση οφειλής κ. Σπυρίδωνος Ρουμελιώτη.
20.Ρύθμιση οφειλής κ. Χρήστου Στάικου.
21.Ρύθμιση οφειλής κ. Ηλία Ροδόπουλου.
22.Ρύθμιση οφειλής κ. Βλασίου Κακριδή.
23.Ρύθμιση οφειλής κ. Τρύφωνος Σκυλάκου
24.Εισήγηση στο Δ.Σ. για επιβολή τελών για κατάληψη κοινοχρήστων
χώρων από περίπτερα.
25.Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
26.Εισήγηση στο Δ.Σ. για επιβολή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
από τα περίπτερα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ