Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΡΑΣΗ: Ενιαίος Φόρος Ακινήτων προδιαγεγραμμένης αποτυχίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κυβέρνηση σχεδιάζει τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων, εγκλωβισμένη σε έναν παράλογο σχεδιασμό υπερφορολόγησης, διαφωνώντας μάλιστα με το ΔΝΤ ως προς το ποσοστό της προδιαγεγραμμένης αποτυχίας του!

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ (Ιούλιος 2013), η εισπραξιμότητα του υπό διαμόρφωση νέου ενιαίου φόρου ακινήτων εκτιμάται στο 70%. Με άλλα λόγια, εκτιμά το ΔΝΤ ότι το 30% των ιδιοκτητών δεν θα μπορέσουν (ή δεν θα θελήσουν) να τον πληρώσουν.

Η κυβέρνηση είναι πιο "αισιόδοξη", πιστεύοντας ότι η εισπραξιμότητα θα φθάσει το 80%. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, προκειμένου να εισπραχθούν τελικά 2,7-2,9 δις Ευρώ, ο φόρος πρέπει να σχεδιαστεί, κατά το ΔΝΤ, σαν να επρόκειτο να αποφέρει 4,15 δις Ευρώ. Η κυβέρνηση, με τις δικές της πιο αισιόδοξες υποθέσεις, τον σχεδιάζει σαν να αποφέρει 3,6 δις.

Δηλαδή θα μπει ο πήχης ψηλά, τσεκουρώνοντας υπερβολικά όσους θα φανούν (η θα μπορούν να είναι) συνεπείς μέχρι τέλους. Υπονοείται, εξ αρχής, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες φορολογουμένων και ότι η μία πρέπει να πληρώσει (και) για την άλλη.

Η Δράση επαναλαμβάνει τη θέση ότι ο νέος φόρος ακινήτων πρέπει να πάρει την μορφή ειδικού τέλους, συνδεδεμένου με την επιφάνεια, πραγματική η δυνητική των ακινήτων, να είναι έσοδο που θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τέλος θα πρέπει να είναι χαμηλός για να μπορούν να τον πληρώνουν όλοι.