Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Πέτρος Τατούλης: Πληρώνοντα​ι οι εργαζόμενο​ι του φράγματος του Ασωπού


Απόλυτα συνεπής η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως προς τη δέσμευσή της για την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων του φράγματος του Ασωπού, αμέσως μόλις εξέπνευσε η σχετική προθεσμία του αναδόχου, διαβίβασε την κατάσταση πληρωμής τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το φορέα υλοποίησης του έργου, προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα απευθείας από το λογαριασμό του έργου.
«Μέριμνά μας, ιδιαίτερα στη δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία, είναι να προστατέψουμε τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και, για το σκοπό αυτό, με την παρέμβασή μας υποδείξαμε στους εργαζόμενους τον τρόπο εξασφάλισης και καταβολή της αμοιβής τους για υπηρεσίες που έχουν παράσχει» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης και πρόσθεσε ότι «τα ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής, όπως το ζήτημα της εργασιακής ειρήνης, αποτελούν προτεραιότητα για εμάς».
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε καλέσει τους εργαζόμενους να υποβάλλουν γραπτή όχληση προς την ίδια, προκειμένου να κινηθεί η ανωτέρω διαδικασία για την απευθείας πληρωμή των δικαιούχων εργαζομένων.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, τόνισε τέλος ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης θα συνεχίσει με επιμονή, συνέπεια και υπευθυνότητα να εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων.