Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

"Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ λουτρακιου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Λουτράκι  07 - 11- 2016
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.:20425 
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                              
            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  11η  Nοεμβρίου 2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00  για  τη συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


            1.Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.

2.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και ανατροπή αναλήψεων.

3.Διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου.

            4.Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου και  ν.π.δ.δ. ( Αριθ. μελ. 57/2016).


                                                        Ο  Πρόεδρος
                                                   Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                                                                                 Δήμαρχος