Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων                       
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λουτράκι  09- 01- 2015
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:281
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                  
              
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  14η  Iανουαρίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέταση ένστασης της εταιρείας Αθανασίου Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου για την διεξαγωγή της δημοπρασίας ανάθεσης  της προμήθειας οικοδομικών υλικών .
2.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  κλητηρίου θεσπίσματος Πταισματοδικείου Κορίνθου κατά του κ. Μουζάκη Αθανάσιου τέως Αντιδημάρχου.
3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  αγωγής της Ν. ΠΡΟΒΗΣ Α.Ε.  κατά Δήμου.
4. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί   προσφυγής Δημητρίου Μπεκιάρη κατά Δήμου.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής  Χρήστου Μουζάκη του Δημητρίου κατά Δήμου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Κων/νου Κωνσταντόπουλου  κατά Δήμου.
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Θεοφάνη Θεοχάρη του Ιωάννη  κατά Δήμου.
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανάληψη ενεργειών ενώπιον του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμου  υπαλλήλου Δήμου μας .
9.Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών , σε εφαρμογή του Ν. 3731/08 για το έτος 2015.
10.Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών υπαγόμενων στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015.

                                                    Ο  Πρόεδρος

                                                               Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
         
                                                                               Δήμαρχος