Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις ενστάσεις για επικαλύψεις δικαιωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ. Aφορά σημαντικό αριθμό παραγωγών της Κορινθίας αλλά και όλης της χώρας.Κόρινθος, 26.01.2016Οι αγρότες – παραγωγοί για τις περιπτώσεις που το σύστημα δεν είναι ανοιχτό (π.χ. επικαλύψεις δικαιωμάτων) έχουν δικαίωμα να καταθέτουν κατά τόπους ενστάσεις χειρόγραφες με την υπογραφή και τα σχετικά δικαιολογητικά τους. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει θέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και παραλαμβάνονται κανονικά από τις ενώσεις βάσει της ενημέρωσης που έχει γίνει και τα περιφερειακά καταστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη διοίκηση του οργανισμού.
Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση της διοίκησης του Οργανισμού σε ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας, Γ. Ψυχογιού, και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεδρίαση για τα Αγροτικά στη Βουλή.