Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Διακίνηση οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιών

image001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομ. Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση: Γ.Παπανδρέου 24-26
20100 Κόρινθος
Πληροφορίες: Η.Κοτρώνης- Σ.Βαλλιανάτου
Τηλέφωνο: 27410-72219
Fax: 27410-81087
Κόρινθος 01-09-2015
Αριθ. Πρωτ.: 14751
ΠΡΟΣ:
1.ΔΗΜΟΥΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2.ΕΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
3.ΓΑΟ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΣ
ΘΕΜΑ : «Διακίνηση οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιών»
Σας γνωρίζουμε ότι, όσοι παραγωγοί επιθυμούν να διακινήσουν σταφύλια οινοποιήσιμων ποικιλιών προς οινοποίηση εκτός ΠΕ Κορινθίας στο όνομα τους, θα πρέπει τα φορτία να συνοδεύονται από έντυπα «Συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων» με αριθμούς αναφοράς της Υπηρεσίας μας .
Για την χορήγηση των αριθμών αναφοράς οι παραγωγοί θα πρέπει να μας υποβάλουν αίτηση.
Σημείωση:«Συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων» με αριθμούς αναφοράς της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να έχει και οποιοσδήποτε επιχειρηματίας επιθυμεί να διακινήσει σταφύλια οινοποιήσιμων ποικιλιών παράγωγης στην ΠΕ Κορινθίας σε άλλες ΠΕ προς οινοποίηση .
Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ