Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Πόσο πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι – Ποιοι είναι οι «φτωχοί» και οι «πλούσιοι» – Στη Βουλή τα στοιχεία

Στοιχεία για το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διαβίβασε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση και σχετική αίτηση κατάθεσης εγγράφων που προηγήθηκε από τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Γιάννη Πανούση. Ο βουλευτής ζητούσε από τα συναρμόδια υπουργεία να καταθέσουν στη Βουλή τον αριθμό των υπαλλήλων στο στενό δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΟΤΑ, ιερείς, περιφερειακές υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες κλπ) στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και το κόστος μισθοδοσίας τους.
Ο κ. Πανούσης ζητούσε επίσης να ενημερωθεί ποιες ακριβώς δεσμεύσεις έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών για απολύσεις και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή διότι δεν υπάρχει αναλυτική εικόνα για τον αριθμό των υπαλλήλων στο δημόσιο.

Αντιθέτως, όπως λέει, υπάρχει σύγχυση «με τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες και υπαναχωρήσεις σχετικά με το κλείσιμο φορέων του δημοσίου, τη θέση σε διαθεσιμότητα, την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση ή μη κάποιου αριθμού υπαλλήλων και την τήρηση ή μη των συμφωνηθέντων για προαπαιτούμενο αριθμό απολύσεων ανά έτος».
Με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών που αριθμεί 36 σελίδες, διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία για τις «πληρωμές δαπανών αποδοχών Τακτικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ανά υπουργείο.
Διαβιβάζονται επίσης στοιχεία για το μισθολογικό κόστος και σε κάθε έναν φορέα που εποπτεύει το κάθε υπουργείο ενώ αντίστοιχα στοιχεία διαβιβάζονται για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τους ΟΤΑ, τις περιφερειακές υπηρεσίες, και τα Νομικά Πρόσωπα κλπ. Τα στοιχεία δηλαδή ανά φορέα και ειδικό φορέα, με το μισθολογικό κόστος των υπηρετούντων υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι
Ως προς τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που διαμορφώνουν το κόστος αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει στον βουλευτή ότι αρμόδιο είναι το συνερωτώμενο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζει πάντως ότι «επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών είναι η ορθή και άμεση καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών στους εργαζόμενους καθώς και η απόδοση κρατήσεων».
Υπενθυμίζεται παλαιότερο ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr, το οποίο υπολόγιζε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στους 589.841 εργαζόμενους. (Διαβάστε επίσης: Πόσο μειώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι – Η ακτινογραφία του ελληνικού δημοσίου σε αριθμούς – Ποιοι είναι οι 589.841 εργαζόμενοι)
Ποιες είναι οι δαπάνες
Στο διαβιβαστικό έγγραφο έγγραφο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει ότι:
• Οι πληρωμές δαπανών μισθοδοσίας στον τακτικό προϋπολογισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 6.124,25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το οριστικό μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού Ιουνίου 2014, εξαιρώντας τις δαπάνες των συντάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες παροχές.
• Αναφορικά με τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ, ΟΚΑ), οι αμοιβές προσωπικού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ανέρχονται σε 1.422 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το δελτίο μηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης μηνός Μαϊου 2014.
Ποια η μισθοδοσία ανά υπουργείο
Ως προς τις «πληρωμές δαπανών αποδοχών του Τακτικού Προύπολογισμού Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014», τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποδοχές ανήλθαν:
-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: 47.942.203 ευρώ (σ.σ. από τις δαπάνες αυτές τα 42.797.995 ευρώ αφορούν μισθούς και 4.319.709 ευρώ λοιπές παροχές)
-ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1.020.542 ευρώ
-ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 26.730.055 ευρώ
-ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 775.090.027 ευρώ
-ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ@ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: 311.657.227 ευρώ (σ.σ. από τα στοιχεία προκύπτει ότι το εξάμηνο πληρώθηκαν από τις δαπάνες αυτές τα 94.190.121 ευρώ αφορούν σε «έκτακτες (αναδρομικές) παροχές δικαστικών 2003-2007)
-ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 37.147.003 ευρώ
-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ: 87.795.038 ευρώ
-ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: 57.713.654 ευρώ
-ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 76.009.993 ευρώ
-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: 1.107.064.534 ευρώ (σ.σ. από τις δαπάνες αυτές το 1.069.184.320 ευρώ αφορούν το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων)
-ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ: 85.465.108 ευρώ.
-ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 14.890.632 ευρώ
-ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 187.640.044 ευρώ
-ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 1.178.685 ευρώ
-ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: 2.007.649.361 ευρώ
-ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 14.387.653 ευρώ
-ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: 947.097.601 ευρώ
-ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: 63.961.934 ευρώ
-ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 268.642.241 ευρώ
-ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 5.171.013 ευρώ
Συνολικό αποτέλεσμα: 6.124.254.547 ευρώ
Δαπάνες σε υπόλοιπους φορείς
Αναφορικά με τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ, ΟΚΑ) για τις αμοιβές προσωπικού την περίοδο Ιανουαρίου – Μαϊου 2014, οι δαπάνες ανήλθαν:
-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 213 εκατ. ευρώ
-ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΔΕΚΟ: 151 εκατ. ευρώ
Τοπική Αυτοδιοίκηση
-ΔΗΜΟΙ: 657 εκατ. ευρώ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 9 εκατ. ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ: 148 εκατ. ευρώ
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
-Κοινωνικά Ταμεία: 205 εκατ. ευρώ
-Νοσοκομεία: 39 εκατ. ευρώ
Συνολικό αποτέλεσμα: 1.422 εκατ. ευρώ.

aftodioikisi.gr