Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Οριστικά τον Αύγουστο προσωρινός ανάδοχος για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δελτίο Τύπου:
 «Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περνάει στην επόμενη φάση ο διαγωνισμός για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων της ΠΠ. – Οριστικά τέλος Αυγούστου ο προσωρινός ανάδοχος»

Ένα ακόμα σταθερό και αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων έκανε σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Οικονομική Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» και ενέκρινε την συνέχιση στο επόµενο στάδιο του Διαγωνισµού, δηλαδή στο στάδιο της Αξιολόγησης του Φακέλου Β' (Οικονομική Προσφορά), και των τριών Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές στις 11 Ιουλίου:
            (1)       ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ  Α.Ε.»
            (2)       «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

            (3)       ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.»,

Η σοβαρότητα και η ταχύτητα με τις οποίες η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει τις διαδικασίες αποτελούν εγγύηση ότι η επιλογή αναδόχου θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο, όπως επανειλημμένα έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.