Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Συνάντηση πολιτών της Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

Ο Δήμος Ευρώτα, με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, διοργανώνει ένα
σημαντικό συνέδριο στο κλειστό Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη Λακωνίας, από 1 έως
6 Μαρτίου 2013, με θέμα «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική ενάντια στην Κρίση ».
Οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αναπόφευκτα έχουν επηρεάσει
σημαντικά τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, περισσότερο έντονα δε τη χώρα μας.
Η ενίσχυση της γεωργίας αποτελεί κυρίαρχη αναπτυξιακή προτεραιότητα , καθώς ο
αγροτικός τομέας μπορεί να μετατραπεί σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης αλλά και
όχημα εξόδου από την κρίση και επανεκκίνησης της οικονομίας.
Ο Δήμος Ευρώτα και οι Εταίροι του έργου, αδελφοποιημένοι Δήμοι Πόποβο
Βουλγαρίας, Καλιμανέστι Ρουμανίας και Καπάννορι Ιταλίας θα συναντηθούν
προκειμένου να συνεισφέρουν σε αυτόν τον στόχο: την επαναφορά της αγροτικής
ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης.
Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο «ΚΑΠ ενάντια στην κρίση» θα έχουν πολλαπλές
ευκαιρίες:
 θα γνωρίσουν τους στόχους, τις προτεραιότητες αλλά και τα διάφορα μέσα
χρηματοδότησης που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την
Αγροτική Ανάπτυξη,
 θα συμμετάσχουν σε μία διαδικασία μάθησης με εισηγητές πανεπιστημιακού
επιπέδου,
 θα συμμετάσχουν σε έναν διαρθρωμένο διάλογο καταθέτοντας απόψεις και
προβληματισμούς σχετικά με τις λανθασμένες πρακτικές και πολιτικές του
παρελθόντος αλλά και τις προοπτικές και το ν υπό διαμόρφωση σχεδιασμό
για την Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,
 θα γνωρίσουν πώς να κάνουν καλή χρήση των υφιστάμενων τοπικών,
εθνικών και κοινοτικών πόρων, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους,
 θα σχεδιάσουν δράσεις συνεργασίας, οι οποίες θα συμβάλλ ουν στην
ανάπτυξη των περιοχών τους .
Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν 200 άτομα (Ευρώτας 95, Calimanesti 35, Popovo
35, Capannori 35) διαφόρων ιδιοτήτων, όπως αγρότες, επιχειρηματίες, επιστήμονες
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, εκπρόσωποι φορέων, συνεταιρισμών,
επιμελητηρίων, ενώσεις παραγωγών κ.ά.
Θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις όπως, εκθέσεις προϊόντων, βραδιές γεύσεω ν
από τις περιοχές των Εταίρων, πολιτιστικά δρώμενα , ξεναγήσεις κ.ά.
Ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου είναι οποιοσδήποτε
το επιθυμεί.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.capagainstcrisis.eu
Πρόγραμμα συνεδρίου:
www.capagainstcrisis.eu/images/material/CAP_against_Crisis -
Programme_of_activities-EL.pdf

Δελτίο Τύπου/ Αγγελική Μανιταρά