Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ντόρα Μπακογιάννη: Έργα ύψους 21,4 δισ. στις υποδομές ψάχνουν χρηματοδότηση


Ερώτηση Ντόρας Μπακογιάννη και Θανάση Μπούρα προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου 

Θέμα: Έργα ύψους 21,4 δισ. στις υποδομές ψάχνουν χρηματοδότηση
Μελέτη της PwC με τίτλο «Υποδομές – Χρηματοδοτώντας το Μέλλον», η οποία καλύπτει έργα υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, ύδρευση και διαχείριση αποβλήτων) που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή σε προχωρημένο σχεδιασμό, έδειξε ότι κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε υποδομές σαν ποσοστό του ΑΕΠ κατακρημνίσθηκαν από το 3,7% (2006) στο 1,1% (2016), με απώλειες €3,6 δισ. σε ετήσια βάση (συνολική απώλεια €62 δισ.). Ως αποτέλεσμα, οι άμεσες θέσεις απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών και

υποδομών από το 2009 μειώθηκαν κατά 41%, ενώ τα έργα υποδομών επηρεάστηκαν σημαντικά από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και την μείωση της ροής της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών στην Ελλάδα ανέρχεται σε €21,4δισ. από τα οποία €13,7 δισ. αφορούν έργα σε εξέλιξη. Από τα 69 έργα που προγραμματίζονται να παραδοθούν μέχρι το 2022, η ενέργεια καλύπτει το 42%, οι σιδηρόδρομοι και τα έργα σε μετρό/τραμ το 31% και οι οδικές συγκοινωνίες το 15%.

Η δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις και κατ’ επέκταση η προσπάθεια για επαναφορά τους στα προ κρίσης επίπεδα, θα βοηθούσαν την ανάπτυξη, θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Παρόλα αυτά, λόγω της κρίσης δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα υποδομών και η έλλειψη επενδύσεων αποτελεί έναν από τους προβληματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η μείωση της ροής χρηματοδότησης, η μη αποτελεσματική απορρόφηση του ΕΣΠΑ και η έλλειψη δημιουργίας κινήτρων για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 

  1. Υπάρχει πρόβλεψη επιτάχυνσης του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των έργων υποδομής ώστε να γίνουν πιο φιλικά προς τους επενδυτές και να τύχουν χρηματοδότησης;
  2. Υπάρχει σχέδιο ενίσχυσης και στήριξης του κλάδου από το κράτος;
  3. Πώς εξηγείτε τη μη αποτελεσματική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, τη μείωση της ροής χρηματοδότησης και την έλλειψη δημιουργίας κινήτρων για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα; Υπάρχει σχέδιο για ενίσχυση των ΣΔΙΤ;
  4. Με ποιο τρόπο θα αποκαταστήσετε την απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο των κατασκευών υποδομών;
 
 
        Οι ερωτώντες βουλευτές                                                                                                             

Ντόρα Μπακογιάννη
 
Θανάσης Μπούρας