Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟY ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Λουτράκι  22- 03- 2016
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.:4866
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                               
                                           

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  23η  Μαρτίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας, κατόπιν των υπ’ αριθ. 88 & 89/2016 Α.Δ.Σ. και ορισμός υπολόγου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την υλοποίηση των σχετικών  μετακινήσεων.


                                                    Ο  Πρόεδρος

                                                                       Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                                                                              Δήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΩΝ