Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Την Δευτέρα 21η Μαρτίου  2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ώρα 18.00 μ.μ.) στο Θέατρο «Άγγελος Σικελιανός» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.
Σ' ότι αφορά στο ΤΣΔ Αποβλήτων, εκπονήθηκε από ομάδα μελέτης με επικεφαλής τον άμισθο ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου κ. Λάμπρο Μπούκλη, και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, στην προώθηση της πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού (διαλογή στη πηγή), στην προστασία του περιβάλλοντος και εν γένει στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Παρά το γεγονός ότι στη διαβούλευση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ερωτήματα, δόθηκαν διευκρινήσεις, εκφράστηκαν απόψεις και κατά γενική ομολογία πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και αξιοποιήσιμη μελέτη στη σωστή κατεύθυνση. Κατά συνέπεια έγινε αποδεκτή, στις βασικές της κατευθύνσεις, από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, τους Αρχηγούς της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και τους παραβρισκόμενους.
Όλοι βέβαια κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως η ενημέρωση των δημοτών και κατ' επέκταση η ευαισθητοποίησή τους θα επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα στο καθημερινό πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων του κάθε νοικοκυριού. Η βούληση της τοπικής κοινωνίας θα διαδραματίσει τον ουσιαστικότερο ρόλο για την ορθή υλοποίηση του σχεδίου αυτού.
Τέλος ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Λάμπρο Μπούκλη καθώς και την ομάδα εργασίας, επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας και προσφοράς όλων (φορέων και συνδημοτών), ως βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας και επιτυχίας του Σχεδίου. Το περιβάλλον άλλωστε και η προστασία του, αποτελεί υπόθεση όλων μας.