Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης Πρόσκληση για Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 23/3/2016


Προς τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σας προσκαλεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 & 2 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :
«Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2016».
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ηλίας Ανδρικόπουλος