Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα

diathesimotita
Πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της διαθεσιμότητας-κινητικότητας, που ενδεχομένως να οδηγήσει στο ταμείο ανεργίας, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύει το “Έθνος”.
Τα σχετικά κριτήρια προβλέπονται σε διευκρινιστική εγκύκλιο την οποία συνέταξε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και αφορούν πολύτεκνους, ανάπηρους και όσους έχουν υπό την προστασία τους ανήλικα παιδιά που σπουδάζουν ή άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης εξαιρείται ο ένας από τους δύο συζύγους, στην περίπτωση που υπηρετούν μαζί στο Δημόσιο όπως και όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες.
Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα και άνω παιδιά, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είναι έως 25 ετών. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία παιδιά που έχει γονική μέριμνα και επιμέλεια, εφόσον είναι έως 23 ετών, άγαμα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό.
Στην κατηγορία αναπήρων εντάσσεται ο υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Η διαδικασία της διαθεσιμότητας-κινητικότητας συνιστά “ανοιχτή πληγή” για την κυβέρνηση, καθώς μόλις μετά τον ανασχηματισμό άρχισαν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί, και πλέον τρέχει να προλάβει τις προθεσμίες και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί έναντι της τρόικας.

ysterografa.gr