Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Γιοχάνες Χαν: Χρειάζεται χρόνο και μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιφέρειε​ς το μοντέλο του Ταμείου Επιχειρημα​τικότητας της Πελοποννήσ​ου

Μια προσέγγιση που χρειάζεται χρόνο και μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιφέρειες το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Πελοποννήσου αναφέρει ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιοχάνες Χαν, απαντώντας σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού της ΝΔ Ρόδης Κράτσα.
Το καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη δημιουργία Ταμείου Επιχειρηματικότητας, η δημιουργία του οποίου εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Ευρωβουλή.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Johannes Hann που είχε ενημερωθεί ενδελεχώς από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη για την επιλογή της Περιφέρειας να προχωρήσει στην υλοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, απαντώντας στην Ευρωβουλευτή της ΝΔ τόνισε πως «Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί το ειδικό Περιφερειακό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο, προκειμένου η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε να μεταφερθεί σε άλλες περιφέρειες».
Η επιλογή της Περιφέρειας αφορά στην δημιουργία του ταμείου αυτού για την ενίσχυση, αρχικώς, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προβλέπει δημόσια δαπάνη 22,5 εκ. ευρώ. Το ταμείο θα προχωρήσει στην παροχή δανείων χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, ή εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων, ενώ δεν θα περιλαμβάνει ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω επιδοτήσεων. Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πηγές χρηματοδότησης.
"Το παράδειγμα της περιφέρειας Πελοποννήσου θα πρέπει να μας ωθήσει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να αναζητήσουμε καινοτόμα εργαλεία. Το έχει ανάγκη η χώρα μας όσο ποτέ άλλοτε. Οφείλουμε να μελετήσουμε και να επισπεύσουμε την υιοθέτηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Η διεθνής εμπειρία υπάρχει" σημείωσε η Ευρωβουλευτής της ΝΔ Ρόδη Κράτσα σχολιάζοντας την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου περιφερειακής ανάπτυξης Johannes Hahn