Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Με πρωτοβουλία της βουλεύτριας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Θελερίτη Μαρίας, κατατέθηκε συμπληρωματική πρόταση 56 βουλευτών για την αναθεώρηση του άρθρου 101 του Συντάγματος με στόχο την αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση


https://i.ytimg.com/vi/QFMLdAEPs44/maxresdefault.jpg 
Αξιοποιώντας την συνταγματική αναθεώρηση ως μία κορυφαία ευκαιρία για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης, η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, κ. Μ. Θελερίτη, από κοινού με 56 βουλευτές και βουλεύτριες, κατέθεσαν συμπληρωματική πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 101 του
Συντάγματος (Διοικητική Αποκέντρωση). Συγκεκριμένα, με την συμπληρωματική πρόταση προτείνεται η αναθεώρηση του Άρθρου 101 παρ. 1 προς την κατεύθυνση καθορισμού με νόμο του συστήματος περιφερειακής οργάνωσης της Κεντρικής Διοίκησης και της παρ. 3 προς την κατεύθυνση καθιέρωσης τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο γενικότερος στόχος της πρότασης είναι να οδηγηθούμε σε μια «αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση», η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης ως πεδίου έκφρασης & άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και θα την εγκαθιδρύσει ως αναπόσπαστη συνιστώσα του διοικητικού συστήματος με βάση την αρχή της εγγύτητας -  σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. 
Ειδικότεροι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η συνταγματική κατοχύρωση της αποκέντρωσης του κράτους και η παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους ΟΤΑ. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην άρση των δυσλειτουργιών που εντοπίζονται στις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης και επομένως στην αποκέντρωση και θεσμική θωράκιση της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα θα συμβάλλουν στην διασαφήνιση της έννοιας «τοπική υπόθεση» η οποία δεν αφορά αποκλειστικά τοπικές, αλλά και δημόσιες υποθέσεις που αφορούν το τοπικό επίπεδο.
Η αρχή της εγγύτητας θα μπορούσε στην συνέχεια, να εμπλουτίσει το άρθρο 102 του Συντάγματος (ΟΤΑ) και να αντιστοιχίσει τις ρυθμίσεις του με τα πλέον πρόσφατα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτσι θα ανακαθοριστεί η συνταγματική οριοθέτηση του διοικητικού συστήματος, με την κεντρική διοίκηση να αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο, και την τοπική αυτοδιοίκηση επιτελικές αρμοδιότητες της διοίκησης στο τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η Αυτοδιοίκηση μπορεί να καταστεί μια ισότιμη συνιστώσα κομίζοντας στο διοικητικό σύστημα τα βασικά και αναντικατάστατα στοιχεία της θεσμικής ιδιοσυστασίας της: την εγγύτητα προς τους πολίτες και την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση.

Κόρινθος 22 Ιανουαρίου 2019
Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας