Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Δείτε ποια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δήμων τησ Κορινθίας πρέπει να υποβάλλουν επειγόντως οικονομικά στοιχεία στο ΥΠΕΣΜέσα στο επόμενο δεκαήμερα, μέχρι 27 Μαΐου το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των δήμων που δεν έχουν υποβάλλει πλήρη τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία να το πράξουν.

Στην σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία μηνός Μαρτίου, ή α΄ τριμήνου 2016 αν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ στη βάση δεδομένοων που τηρείται στο υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣΔΔΑ-ΕΕΤΑΑ).
Από την Κορινθία υπόχρεοι φορείς που δεν έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και καλλούνται  να το πράξουν είνα οι:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (∆.Α.Ε.Κ.) ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ (∆.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ) ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΖΗΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "∆ΙΟΛΚΟΣ"
ΝΠΙ∆ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ∆Ε∆ΗΣ) ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΠΙ∆ ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 


Κατά τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων ∆ιαθεσίµων, ∆ανείων και Υποχρεώσεων. Επίσης στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισµός /ρύθµιση της πληρωµής σε δόσεις, είτε όχι.

Αναλυτικά ο κατάλογος των υπόχρεων στην σχετική εγκύκλιο