Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Την παραχώρηση του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας για πολιτιστικές δράσεις ζητά ο δήμος

Την παραχώρηση του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας για πολιτιστικές δράσεις ζητά ο δήμος
Αίτημα παραχώρησης του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας, των αποθηκών και του περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό να στεγάσει διοικητικές και πολιτιστικές δράσεις του Γραφείου Υποψηφιότητας Kalamata21, για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, απηύθυνε ο δήμος Καλαμάτας προς τον ΟΣΕ.

O πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, σε απάντησή του, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Επιθυμούμε να σας επιβεβαιώσουμε το ενδιαφέρον του ΟΣΕ και τη στήριξή του για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021 από τον δήμο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα σας αποσταλεί με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ σχέδιο μνημονίου συνεργασίας. Στη συνέχεια, και με βάση το μνημόνιο συνεργασίας, θα υπογραφούν επιμέρους συμφωνητικά, που θα αφορούν στη συνεισφορά του ΟΣΕ στα δρώμενα του Kalamata21. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία».

Υπενθυμίζεται, ότι ο δήμος Καλαμάτας ζητεί εδώ και χρόνια από τον ΟΣΕ την παραχώρηση κατά χρήση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, ο οποίος αποτελεί αρχιτεκτονικό μνημείο του 19ου αιώνα, παραδοσιακό προστατευόμενο κτίριο, για να το χρησιμοποιήσει, μέχρι την επαναλειτουργία του τρένου, ως κέντρο πολιτιστικών δράσεων και χώρο εγκατάστασης της έδρας του Γραφείου Διεκδίκησης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021.