Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης - - Διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 & ΩΡΑ 20:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
 2. Περί της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που αφορά τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος-Αρ 199/10-6-2015 έγγραφο κ. Υπουργού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΄΄Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο ΣΕΣ 2014-2020΄΄.
 5. Περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» .
 6. Λήψη απόφασης επί εξώδικης πρόσκλησης-Δήλωσης κ. Ελένης Κλουτσινιώτη του Βλασίου περί επιστροφής γραμματίων χρηματοδοτικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 7. Περί δημοσιοποίησης φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά τον Οδικό Άξονα Κόρινθος – Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 1.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή εφαρμογής καταργήσεων, συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016.
 9. Έγκριση δημοπράτησης εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας.
 10. Τροποποίηση τίτλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2015).
 11. Έγκριση δημοπράτησης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ-Τρόπος εκτέλεσης.
 12. Ενημέρωση για μεταφορά οργάνων παιδικής χαράς της Τ.Κ. Λυκοποριάς, λόγω διάβρωσης του περιβάλλοντα χώρου από την παραλία.
 13. Περί επανασύστασης ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας.
 14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Περιπτέρων.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας.
 17. Αίτημα κ. Παπαγεωργίου Κων/νου για παροχή Κοινωφελούς εργασίας.
 18. Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Θαλερού.
 19. Ονομασία δημοτικής οδού στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 20. Ονομασία δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Μελισσίου.
 21. Ονομασία δημοτικής οδού στην τοπική κοινότητα Στυλίων.
 22. Έγκριση αρ 9/2015 απόφασης Δ.Σ. του Νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2015.
 23. Έγκριση αρ 5/2015 απόφασης συμβουλίου τοπικής κοινότητας Λυκοποριάς περί μεταφοράς Ηρώου.
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 25. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 27. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού μετά τοποθέτησης ενός στύλου και φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Πιτσών.
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.»
 29. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΑΛΕΡΟΥ».
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ