Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΛΙΜΕΝΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ                 ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
                    ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                     Λουτράκι  9 /03/ 2015
------------------------------------------                            Αρ. Πρωτ.:  118
             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                          
               ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
    -----------------------------------------------------------
    Ταχ. δ/νση: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
                          20300-Λουτράκι                                              Με αποδεικτικό
     Πληροφ.   : Λιόκοση Ζωή
     Τηλέφ.      : 2744360125
     f. a. x.      : 27440 - 64858
     e-mail       : zoi.liokosi@loutraki.gr            
     e-mail       : dlimenikotlp@gmail.com
                                                                                                           
                                                                   ΠΡΟΣ:
                                                               1)Τον κ. Δήμαρχο
    2)Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 10η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 86/2014 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. περί Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας,
προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες έγκρισης και δημοσίευσής του.


2.    Λήψη απόφασης για προθεσμιακή κατάθεση,
προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια εσόδων του ν.π.δ.δ.

Κοινοποίηση                                                                    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

                                                                                            ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΝΗΣ