Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αγ. Θεόδωροι: 6-3-2015
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                        Αρ. Πρωτ 3666
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
                                                                                           Με αποδεικτικό
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου της Δημοτικής Κοινότητας) την 12η  Μαρτίου 2015 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
                      
         
1)  Υποβολή πρότασης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων για την
     κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του  Δήμου  Λουτρακίου          
     Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων για τα έτη 2015-2019


                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ