Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Δ. Πατρέων: «Λουκέτο» για τρεις ημέρες, δεν στέλνει λίστες


Κλειστός για τρεις ημέρες (από την προσεχή Δευτέρα έως Τετάρτη) θα παραμείνει ο Δήμος Πατρέων. Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης παρουσία και εκατοντάδων εργαζομένων (φωτό)
Παράλληλα το δ.σ. Πατρέων αποφάσισε να μην στείλει στοιχεία για τους υπό απόλυση εργαζομένους αλλά και να παράσχει νομική στήριξη σε αυτούς.
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Πατρέων Γ. Δημαράς κατέστησε ότι δεν δεν θα δώσει καμία λίστα των υπό απόλυση - διαθεσιμότητα εργαζομένων στο υπουργείο, προαναγγέλοντας ότι θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

Το ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΤΡΕΩΝ
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιτίθεται σε κάθε απόλυση εργαζομένου στο Δήμο Πάτρέων. Όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων που υπηρετούν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι απόλυτα αναγκαίοι για την εύρυθμο λειτουργίας της πόλης.
2. Ο Δήμαρχος της Πάτρας και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου εντέλλονται να μην επιτρέψουν την αποστολή οποιαδήποτε λίστας εργαζομένων σε κρατική υπηρεσία ή Υπουργείο ή άλλη Δημόσια Αρχή και παρέχει σε αυτούς την αμέριστη στήριξή του αλλά και κάθε νομική και δικαστική συνδρομή, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
3. Οι αναφερόμενοι στις διαπιστωτικές πράξεις του Δημάρχου του έτους 2011 υπάλληλοι και εργάτες είναι και σήμερα αναγκαίοι για την εκπλήρωση του δημοτικού έργου και τους ζητείτε να συνεχίζουν να προσφέρουν και στο μέλλον τις υπηρεσίες τους στις θέσεις που κατέχουν και αναφέρονται στις προαναφερόμενες διαπιστωτικές πράξεις.
4. Ο Δήμος δια μέσου της νομικής του υπηρεσίας να ζητήσει να αναγνωριστεί η αντισυνταγματικότητα των διατάξεως του Νόμου 4093/2012 και των εφαρμοστέων του νόμου πράξεων της Διοίκησης και να ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ των θιγομένων εργαζόμενων σε κάθε Δικαστήριο ή Διοικητική Αρχή
5. Ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης προς αποφυγή μέγιστης ζημιάς για την πόλη.
6. Οι διάφορες Διευθύνσεις του Δήμου να προχωρήσουν στην διαμόρφωση των αναγκών τους σε πρόσθετο προσωπικό για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων που θα αντιμετωπίσουν με τις πλέον των 200 αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν από 1-1-2013, μετά την συνταξιοδότηση 159 μονίμων και 113 με σχέση αορίστου χρόνου υπαλλήλων και τη μη ικανοποίηση της με αριθμό 52/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετάταξη 56 υπαλλήλων της πρώην Νομαρχίας που ασκούσαν αρμοδιότητες που περιήκθαν στο Δήμο ενώ αυτοί μετατάχτηκαν στην Περιφέρεια