Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Σημαντικά βήματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η βουλεύτρια Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Μ. Θελερίτη, από κοινού με τους βουλευτές της ελληνικής αντιπροσωπείας, συμμετείχε στις εργασίες της  18ης Χειμερινής Συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη, 21 και 22 Φεβρουαρίου 2019. Στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης υπήρξε και ειδική συνάντηση για την καταπολέμηση και
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (human trafficking).
Στην παρέμβασή της για το θέμα αυτό η Μ. Θελερίτη, τόνισε ότι για να είναι αποτελεσματικές οι σχετικές πολιτικές θα πρέπει να στηρίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και εθνικές στρατηγικές οι οποίες θα στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών trafficking (καταναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης, εξαναγκαστικής συμμετοχής σε παράνομες ενέργειες, κ.λπ.).
Επίσης τόνισε ότι τα κράτη- μέλη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ, θα πρέπει να κυρώσουν την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, και θα πρέπει να ενσωματώσουν νομοθεσία συναφή με αυτήν που προβλέπεται στην  Οδηγία 2011/92/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης  παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα η κ. Μ. Θελερίτη πρότεινε την δημιουργία μηχανισμών παραπομπής και αναφοράς για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων δράσης και των επιμέρους πολιτικών που προβλέπονται σε αυτά.
Αναφέρθηκε επίσης στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τα  σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και μίλησε πιο αναλυτικά για την λειτουργία της Υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης  Ανθρώπων, η οποία λειτουργεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφέρει τις εξήντα ένα (61) δομές υποστήριξης και φιλοξενίας θυμάτων έμφυλης βίας & trafficking, που λειτουργούν στην χώρα (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες και η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS, 15900), οι οποίες επιτελούν εξαιρετικά σημαντικό έργο παρέχοντας υπηρεσίες στήριξης και σε γυναίκες και παιδιά που είναι θύματα trafficking.
Κόρινθος 1 Μαρτίου  2019
Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας