Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Οι πολιτικές ισότητας των φύλων στους Δήμους συνιστούν προϋπόθεση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019. Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί η μελέτη που έχει εκπονήσει η ΓΓΙΦ για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων στους δήμους της χώρας. Τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Ν. Βούτση εκπροσώπησε η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, κ. Μ. Θελερίτη.

Η βουλεύτρια στο χαιρετισμό της ανέφερε πως η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Ο Δήμος, ως βαθμίδα διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες και στις πολίτισσες, αποτελεί προνομιακό πεδίο για την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και το βάθεμα της δημοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης τόνισε ότι για να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων, δεν αρκεί η νομική αναγνώριση. Απαιτείται και η έμπρακτη κατοχύρωση της ισότητας, της ουσιαστικής ή de facto ισότητας, σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό. Γιατί στην καθημερινή ζωή και στην πράξη, άνδρες και γυναίκες δεν έχουν ίσα δικαιώματα. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, εντός των επόμενων ημερών.
Επεσήμανε ότι η ένταξη της διάστασης του φύλου και η υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων δεν είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία, ενώ δεν είναι ούτε λίγες, ούτε αμελητέες οι δυσκολίες που υπάρχουν όταν επιχειρούμε να ενσωματώσουμε την διάσταση του φύλου στις τοπικές ή εθνικές πολιτικές. Από την άλλη, η διάσταση του φύλου, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Αποτελεί μεθοδολογία άσκησης των πολιτικών και αποβλέπει στη μείωση της φτώχειας, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη και για τις γυναίκες και για τους άνδρες.
Η βουλεύτρια Μ. Θελερίτη, κάλεσε όλες τις γυναίκες να είναι σε επαγρύπνηση  και εγρήγορση προκειμένου να τηρηθεί παντού και από όλους τους συνδυασμούς η ποσόστωση 40% υπέρ των γυναικών, να αψηφήσουν τα στερεότυπα και να ψηφίσουν δυναμικές, προοδευτικές και αριστερές γυναίκες  στις εκλογές που έρχονται.

                                    Κόρινθος 1 Μαρτίου 2019
Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας