Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Βράβευση και τιμητική διάκριση στους εθελοντές δασοπυροσβέστες του νομού Κορινθίας - πρόσκληση

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας