Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Χρίστος Δήμας: Πλήρης ανικανότητα στη διαχείριση του ΕΣΠΑ


Πλήρης ανικανότητα στη διαχείριση του ΕΣΠΑ
- Ευρωπαϊκοί πόροι για την ανάπτυξη λιμνάζουν στα ταμεία
- 54 βουλευτές της ΝΔ αναδεικνύουν το αδιέξοδο της Κυβέρνησης
Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής ανικανότητας στο ΕΣΠΑ επισημαίνουν με ερώτηση τους προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 54 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Ερώτηση που κατατέθηκε με πρώτο υπογράφοντα το Βουλευτή Κορινθίας και αρμόδιο Αναπλ.Τομεάρχη Οικονομίας & Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα, αναδεικνύει μία σειρά από περιπτώσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπου ενώ υπάρχουν εξασφαλισμένα χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους, αυτά λιμνάζουν ανεκμετάλλευτα εξ' αιτίας της κυβερνητικής ανικανότητας να τα προωθήσει έγκαιρα. 
Είναι χαρακτηριστικά τα τέσσερα παραδείγματα που παραθέτουν οι βουλευτές για προγράμματα του 2016, «Ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων», «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση πτυχιούχων – α’ κύκλος προκήρυξης». 
Τα προγράμματα αυτά, θα έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν πιστωθεί τα χρήματα στους δικαιούχους, αλλά δυστυχώς παραμένουν κολλημένα στην ανικανότητα και τις ιδεοληψίες. Αντίστοιχα απογοητευτικά όμως, είναι και τα στοιχεία για το 2017. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο κείμενο της Ερώτησης, σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις διψούν για ρευστότητα και πόρους προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, ενώ ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν 23 δράσεις από την αρχή του χρόνου, έχουν ξεκινήσει μόλις οι 2 και αυτές βρίσκονται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο, κάτι που σημαίνει πως θα χρειαστούν αρκετοί μήνες ακόμα για να φτάσουν χρήματα στην αγορά. Όλες αυτές οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων και της εκταμίευσης των ποσών, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, έχουν τελικά ως αποτέλεσμα «να μην υλοποιούνται τελικά πολλές επενδύσεις» και να χάνονται θέσεις εργασίας.
Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: Καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020
13.07.2017
Η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποτελεί κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, ειδικά σε μια περίοδο που η κοινωνία έχει ανάγκη από βιώσιμες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς όμως, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει εξασφαλισμένους κοινοτικούς πόρους, τα κεφάλαια που έχουν διοχετευτεί στην αγορά είναι ελάχιστα με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη ρευστότητας και αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Είναι χαρακτηριστικό, πως από την προκήρυξη της δράσης έως την στιγμή καταβολής της τελικής χρηματοδότησης στον ενδιαφερόμενο, μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται τελικά πολλές επενδύσεις.
Στο πλέγμα της διαχείρισης των αναπτυξιακών πόρων παρουσιάζονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων: Προκήρυξη, αξιολόγηση, έκδοση αποφάσεων ένταξης έργων, έλεγχος προόδου υλοποίησης επενδύσεων, καταβολή χρηματοδότησης. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, διότι οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να προγραμματίσουν τις δράσεις τους, με αποτέλεσμα σημαντικές επενδύσεις να μη βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και η αγορά να εγκλωβίζεται σε αδιέξοδο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκδοση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδηγός Επιχειρηματικότητας, Χρηματοδοτικά Εργαλεία - ΕΣΠΑ», μόνο για το α’ εξάμηνο του 2017 είχαν αρχικά προγραμματιστεί 23 δράσεις, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί μόλις οι δύο. 
Δυστυχώς όμως οι καθυστερήσεις στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είναι ακόμα μεγαλύτερες, ενδεικτικά:
  • Η δράση «Ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων», που προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2016, είχε προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων τον Ιούλιο του 2016. Μέχρι σήμερα (13/7/2017), ένα χρόνο μετά, δεν έχε ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. 

  • Η «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2016 και είχε προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Μέχρι σήμερα (13/7/2017), αν και έχει γίνει η α’ φάση της αξιολόγησης των προτάσεων (αξιολόγηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων), δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους (β’ φάση της αξιολόγησης) και κατά συνέπεια δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους και δεν έχει καταρτιστεί πίνακας τελικών εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. Αυτό σημαίνει πως οι πρώτες εκταμιεύσεις θα καθυστερήσουν ακόμα πολλούς μήνες.

  • Η «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», η οποία προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2016, είχε προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων το Μάιο 2016. Μέχρι σήμερα (13/7/2017) αν και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεν έχει ανακοινωθεί ο πίνακας των τελικών εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 

  • Η «Ενίσχυση πτυχιούχων – α’ κύκλος προκήρυξης», η οποία προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2016, είχε προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων το Μάιο 2016. Μέχρι σήμερα αν και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεν έχει ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας των τελικών εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα και με την αύξηση του προϋπολογισμού που έχει ανακοινωθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση στις 6/6/2017. Η κυβέρνηση ωστόσο, πρόσφατα προκήρυξε τον β’ κύκλο του προγράμματος προκαλώντας σύγχυση, καθώς εύκολα διερωτάται κανείς πως είναι δυνατόν κάποιος που υπέβαλε αίτηση στον α’ κύκλο και δεν γνωρίζει την τύχη της αίτησης του, να αποφασίσει αν θα να υποβάλει πρόταση στον β’ κύκλο.
Είναι προφανές πως η κατάσταση αυτή σας είναι γνωστή, καθώς η απάντηση σας στην Ερώτηση μου με Α.Π. 3162/2-2-2017 δεν απαντά ουσιαστικά στα ερωτήματα που τέθηκαν, με την πρόοδο στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 να έχει ελάχιστα διαφοροποιηθεί πέντε μήνες μετά. 
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός,
α) Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις 4 παραπάνω δράσεις, ώστε να πέσουν επιτέλους χρήματα στην πραγματική οικονομία; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).
β) Με δεδομένη την αδυναμία σας να ανταποκριθείτε στον προγραμματισμό, που εσείς οι ίδιοι είχατε θέσει στον «Οδηγό Επιχειρηματικότητας, Χρηματοδοτικά Εργαλεία - ΕΣΠΑ» με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να αναμένουν μάταια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα έναρξης των 21 δράσεων (από τις 23 συνολικά), οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για το α’ εξάμηνο του 2017 και τελικά μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).
Οι ερωτώντες βουλευτές,
1) Χρίστος Δήμας, βουλευτής Κορινθίας
2) Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη, βουλευτής Α’ Αθηνών
3) Αθανάσιος Μπούρας, βουλευτής Αττικής
4) Γεωργία Μαρτίνου, βουλευτής Αττικής
5) Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτής Β’ Αθήνας
6) Ιωάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ρεθύμνου
7) Εμμανουήλ Κόνσολας, βουλευτής Δωδεκανήσου
8) Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής Φθιώτιδας
9) Δημήτρης Σταμάτης, βουλευτής Επικράτειας
10) Κωνσταντίνος Βλάσης, βουλευτής Αρκαδίας
11) Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής Β’ Αθήνας
12) Αθανάσιος Καββαδάς, βουλευτής Λευκάδας
13) Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Β’ Αθήνας
14) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
15) Θεόδωρος Φορτσάκης, βουλευτής Επικρατείας
16) Άδωνις Γεωργιάδης, βουλευτής Β’ Αθήνας
17) Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης, βουλευτής Χίου
18) Βασίλειος Γιόγιακας, βουλευτής Θεσπρωτίας
19) Κωνσταντίνος Τασούλας, βουλευτής Ιωαννίνων
20) Κωνσταντίνος Τσιάρας, βουλευτής Καρδίτσας
21) Ελευθέριος Αυγενάκης, βουλευτής Ηρακλείου
22) Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
23) Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, βουλευτής Ευρυτανίας
24) Αναστάσιος Δημοσχάκης, βουλευτής Έβρου
25) Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λάρισας
26) Γεώργιος Βλάχος, βουλευτής Αττικής
27) Χρήστος Κέλλας, βουλευτής Λάρισας
28) Άννα Ασημακοπούλου, βουλευτής Β’ Αθήνας
29) Κωνσταντίνος Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων
30) Βασίλειος Οικονόμου, βουλευτής Επικρατείας
31) Γεώργιος Γεωργαντάς, βουλευτής Κιλκίς
32) Κωστής Χατζηδάκης, βουλευτής Β’ Αθήνας
33) Άννα Καραμανλή, βουλευτής Β’ Αθήνας
34) Γιάννης Αντωνιάδης, βουλευτής Φλωρίνης
35) Ανδρέας Κουτσούμπας, βουλευτής Βοιωτίας
36) Αθανάσιος Δαβάκης, βουλευτής Λακωνίας
37) Γεώργιος Καρασμάνης, βουλευτής Πέλλας 
38) Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής Μαγνησίας
39) Γεώργιος Βαγιωνάς, βουλευτής Χαλκιδικής
40) Γεώργιος Στύλιος, βουλευτής Άρτας
41) Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας
42) Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
43) Έλενα Ράπτη, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
44) Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας
45) Στέργιος Γιαννάκης, βουλευτής Πρέβεζας
46) Γεώργιος Κασαπίδης, βουλευτής Κοζάνης
47) Ιάσων Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας
48) Ιωάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας
49) Κωνσταντίνος Καραμανλής, βουλευτής Σερρών
50) Κώστας Κουκοδήμος, βουλευτής Πιερίας
51) Χαράλαμπος Αθανάσιου, βουλευτής Λέσβου 
52) Δημήτριος Κυριαζίδης, βουλευτής Δράμας
53) Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής Σερρών

54) Νίκη Κεραμέως, βουλευτής Επικρατείας