Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Τίμησαν τον προστάτη Αγιο Νικόλαο στο Ορεινό ΧελυδόριΦωτογραφία της Μαρία Χριστοφιλοπουλου.
Φωτογραφία της Μαρία Χριστοφιλοπουλου.Φωτογραφία της Μαρία Χριστοφιλοπουλου.
 Φωτογραφία της Μαρία Χριστοφιλοπουλου.Φωτογραφία της Μαρία Χριστοφιλοπουλου.
 Σήμερα  9 Μαΐου εορτάζει ο αξιόλογος ιστορικός Ναός του Αγίου Νικολάου στο Ορεινό Χελυδόρι ( Κούτος) , η οποία κτίστηκε πριν το έτος 1798, από την οικογένεια Μαμωνά, η οποία ήλθε και εγκαταστάθηκε εδώ γύρω στα 1300 μ. Χ.. Η Οικογένεια Μαμωνά , έκτισε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου , 100 μέτρα νοτίως του πύργου της ( δεν υπάρχει σήμερα ) κατά τον ΙΕ’ αιώνα. 
Αρχικά ο Άγιος Νικόλαος ήταν ιδιωτική εκκλησία της αρχοντικής οικογενείας των Μαμωνάδων , ενώ αργότερα μετά τον Άγιο Ιωάννη υπήρξε Μητρόπολη του χωριού όπου και το παλιό νεκροταφείο του Κούτου. 
Σήμερα πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής ανέβηκαν στο Ορεινό Χελυδόρι όπου τιμήσαν τον Άγιο "προστάτη" του χωριού. Παρέστη ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κουσουλός 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ..