Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΜΑΤΕΥΣΗ

https://www.protinews.gr/sites/default/files/styles/resize_750x450/public/dakoktonia_2.jpg?itok=D33GbIzo


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤMHΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9, Τρίπολη, ΤΚ 22132
Πληροφορίες: Π. Φίλη, Φ. Θεοδωρακοπούλου
Τηλ  : 2755022283, 2710237074
Fax  : 2755022283, 2710226938
Ε-mail :fili@arcadia.gr 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017.
Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους όρους της αριθμ. 97266/21528/13-4-2017 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 17PROC006075963).
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαπραγμάτευση, να παραβρεθείτε την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Πλατεία Εθν. Μακαρίου). Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά της σχετικής Διακήρυξης, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, στην Οικονομική Επιτροπή την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ