Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης24/05/2017


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 24η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:


    1.Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ              ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ».
       2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία τεχνικού  ασφαλείας.
3.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία γιατρού εργασίας.
4.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Η/Υ και
      λοιπών μηχανημάτων μηχανοργάνωσης.
5.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών – μεταλλικών – συνθετικών) για μικροεπισκευές εγκαταστάσεων και υποδομών.
6.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία της
συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κατασκευών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
    ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ