Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Τι αλλάζει στην πάγια προκαταβολή

Ρυθμίσεις που φέρνουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής στους δήμους περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με την προτεινόμενη διάταξη και συγκεκριμένα το άρθρο 40, αίρεται ο περιορισμός ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία μπορεί να γίνει η κατάθεση της πάγιας προκαταβολής και παρέχεται η δυνατότητα να κατατίθεται αυτή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα εποπτεύεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται καλύτερα οι τοπικές κοινότητες που επιλέγουν τραπεζικό ίδρυμα με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Η κατάθεση γίνεται σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, των οποίων δεν είναι δικαιούχος ο υπόλογος, αλλά ο οικείος Δήμος ο οποίος δύναται να έχει ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα. Η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ακόμη, με την διάταξη στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται οι υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών αυτών μπορεί να είναι και άλλα πρόσωπα πλην του προέδρου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Με τις ισχύουσες διατάξεις στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συστήνεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου με υπόλογο διαχειριστή τον πρόεδρο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητος ή τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητος. Εφόσον δεν χρησιμοποιούνται αμέσως τα ποσά της πάγιας προκαταβολής, κατατίθενται από τον υπόλογο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες καθώς από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων αλλά και από τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις για τις τραπεζικές συναλλαγές προέκυψαν προβλήματα στη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής από τους κατά νόμο υπολόγους. Τα προβλήματα αυτά συνίστανται κυρίως στο ότι:
α) Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει περιέλθει στην EUROBANK, η οποία δεν έχει υποκαταστήματα σε όλες τις έδρες των δήμων.
β) Η κατάθεση του ποσού της πάγιας προκαταβολής γίνεται σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του υπολόγου και, για το λόγο αυτό, δεν εμπίπτει στους ακατάσχετους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση προσωπικής οφειλής, να κατάσχεται μέρος ή όλο το ποσό της πάγιας προκαταβολής που παρέχεται για συγκεκριμένες δαπάνες, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπολόγων προέδρων – εκπροσώπων για την αντιμετώπιση ειδικά προσδιορισμένων αναγκών των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.
γ) Σε περίπτωση θανάτου του υπολόγου διαχειριστή ο οικείος δήμος δεν μπορεί να αναζητήσει τα ποσά που έχει καταβάλει, με αποτέλεσμα τη δικαστική διεκδίκηση τους από τους κληρονόμους του θανόντος ή άλλους δικαιούχους όπως ελληνικό δημόσιο, τράπεζες, κ.λπ.
Αναλυτικά η διάταξη:
Άρθρο 40
Διαχείριση πάγιας προκαταβολής
Tο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ_ΟΤΑ_3_4_2017 (PDF)  
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ_ΟΤΑ_3_4_2017 (DOC)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ_ΟΤΑ_3_4_2017 (PDF) 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ_ΟΤΑ_3_4_2017 (DOC) 

aftodioikisi.gr