Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Δημοτικοί υπάλληλοι: Ποιες άδειες δικαιούνται για ασθένεια τέκνων (ρύθμιση)Στο άρθρο 91 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ που σας παρουσίασε η aftodioikisi.gr υπάρχει ρύθμιση σχετικά με τις άδειες που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για την ασθένεια των παιδιών τους.
Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνονται τα εξής: «Η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) εισάγεται προκειμένου να προστεθεί το
δεύτερο εδάφιο που αφορά στους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους των ΟΤΑ, το οποίο εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί στην αρχική διάταξη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι υπάρχει ρύθμιση ομοίου περιεχομένου στον Υπαλληλικό Κώδικα (αρ.53 παρ.7)».
Αναλυτικά:
Άρθρο 91
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016
Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

aftodioikisi.gr