Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Η απάντηση του Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μετεγκατάσταση των Προσφύγων Πάνω από 845 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το προσφυγικό

Κομισιόν: Πάνω από 845 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το προσφυγικό
Το θέμα της εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, τη βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και της Εφαρμογής των αποφάσεων για Μετεγκατάσταση από τα άλλα Κράτη Μέλη έθεσε με γραπτή του ερώτηση ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και την συνεπαγόμενη οριακή κατάσταση που έχει φτάσει η νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, απηύθυνε ερώτηση αναφορικά τα επιπλέον μέτρα που σκοπεύει να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει την Ελλάδα. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «το μέτρο της μετεγκατάστασης δεν εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των χωρών και ότι από αυτό εξαιρούνται πολλές εθνικότητες», την ίδια στιγμή που « ο κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» αποδείχθηκε αναποτελεσματικός κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης».
Στην απάντηση που υπογράφει ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, υπογραμμίζει πως «αν και η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο από την πρώτη σύσταση της Επιτροπής που εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016, χρειάζεται, να γίνουν περισσότερα».

Σχετικά με την βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας Επίτροπος τονίζει πως η χρηματοδοτική στήριξη ξεπερνά τα 845 εκατ. Ευρώ καθώς «επιπλέον των κονδυλίων ύψους άνω των 500 εκατ. EUR που διατίθενται στην Ελλάδα για τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, έχουν διατεθεί ακόμη 345 εκατ. EUR περίπου για βοήθεια έκτακτης ανάγκης».
Τέλος, ο Επίτροπος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των Κρατών Μελών που δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις για μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Συγκεκριμένα στην απάντησή του προς τον Ευρωβουλευτή κ. Ν Ανδρουλάκη σημειώνει πως «απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες» από τα Κράτη Μέλη τονίζοντας πως «Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη και η Απάντηση του Επιτρόπου κ. Δ. Αβραμόπουλου
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001834/2016 προς την Επιτροπή, Άρθρο 130 του Κανονισμού, Nikos Androulakis (S&D)
Θέμα: Επαναφορά των μεταφορών
Στις 10 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις συστάσεις της προς την Ελλάδα σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβει με στόχο την επαναφορά των μεταφορών που προβλέπονται από τον κανονισμό 604/2013, πιο γνωστό ως Δουβλίνο ΙΙΙ.
Έχοντας υπόψη:
– ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού, η χώρα που είναι υπεύθυνη να εξετάσει την αίτηση ασύλου κάποιου που εισέρχεται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χώρα πρώτης διέλευσης
– ότι από την Ελλάδα εισήλθαν παράτυπα 880.000 πρόσφυγες και μετανάστες το 2015
– ότι ο κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» αποδείχθηκε αναποτελεσματικός κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης και ήδη δρομολογείται η αναθεώρησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
– ότι τις τελευταίες μέρες, με το κλείσιμο των συνόρων, η κατάσταση στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο,
ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Θεωρεί πρακτικά δυνατή και πολιτικά σκόπιμη την επαναφορά των μεταφορών που προβλέπονται από τον κανονισμό;
2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να βοηθήσει την Ελλάδα;
3. Ποια επιπλέον μέτρα προτίθεται να λάβει για την καλύτερη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο της μετεγκατάστασης δεν εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των χωρών και ότι από αυτό εξαιρούνται πολλές εθνικότητες;
E-001834/2016 Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής(12.8.2016)
Η επαναφορά της Ελλάδας στο σύστημα του Δουβλίνου θα εξαρτηθεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Για την εφαρμογή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο εισροής μεγάλου αριθμού νέων αιτούντων άσυλο στη χώρα, γεγονός το οποίο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται δυσβάσταχτο βάρος για την Ελλάδα.
Οι συστάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με επείγοντα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η Ελλάδα, με τη στήριξη της ΕΕ και των άλλων κρατών μελών, ώστε να ξαναρχίσουν οι μεταφορές με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013. Αν και η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο από την πρώτη σύσταση της Επιτροπής που εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016, χρειάζεται, ωστόσο, να γίνουν περισσότερα.
Η Επιτροπή παρέχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την αύξηση των πιέσεων στο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της χώρας, καθώς και για τη διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων. Επιπλέον των κονδυλίων ύψους άνω των 500 εκατ. EUR που διατίθενται στην Ελλάδα για τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, έχουν διατεθεί ακόμη 345 εκατ. EUR περίπου για βοήθεια έκτακτης ανάγκης.
Έχουν επίσης θεσπιστεί δύο προγράμματα μετεγκατάστασης. Από την 5η έκθεση της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση συνάγεται ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει.

Νίκος Ανδρουλάκης