Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Απόστολος Ε. Παπαφωτίου - Πρόγραμμα LIFE-StymfaliaΟ Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  και Διεθνών Σχέσεων Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια συμμετείχε σε ημερίδα (workshop) η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας  Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.
Το θέμα της ημερίδας ήταν: «Επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περιοχές Natura 2000 και δυνατότητες ανάπτυξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE-Stymfalia.
Το πρόγραμμα LIFE είναι χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (Κανονισμός 1293/2013), συμβάλλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε., με τη συγχρηματοδότηση πιλοτικών έργων ή έργων επίδειξης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Το LIFE-Stymfalia, συντονίζει η Τράπεζα Πειραιώς σε στενή συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, έχει ως στόχο την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για τη συνέχιση της προστασίας της, μέσα από την ίδια τη διαχείρισή της. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 2.013.290 €, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, διαρκεί 48 μήνες (1 Οκτωβρίου 2013 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017) και έχει στόχους: 

 1. Πρόταση για σύστημα αειφόρου διαχείρισης της περιοχής Natura 2000, το οποίο θα εξασφαλίζει τόσο την προστασία της λίμνης, όσο και τη βιωσιμότητα της διαχείρισής της.
 2. Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των ειδών ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, καθώς και των βιοτόπων τους.
 3. Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και ειδικών σχεδίων δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική προστασία της περιοχής Natura 2000.
 4. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων  της περιοχής, και ειδικότερα των αγροτών, για το πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη.
 5. Σχεδιασμός δράσεων από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας και του πολιτισμικού τοπίου της λίμνης.
 6. Ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αειφόρο διαχείριση της λίμνης.
 7. Δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα προκύπτουν από τις καινοτόμες δράσεις του προγράμματος.
Το LIFE, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 χωρίζεται σε:
 1. LIFE - Περιβάλλον με τομείς προτεραιότητας:
α) Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων,
β) Φύση και Βιοποικιλότητα,
γ) Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.
 1. LIFE - Δράση για το Κλίμα, με τομείς προτεραιότητας:
α) Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής,
β) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
γ) Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.
Στόχοι για τον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» του LIFE Περιβάλλον είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Φύσης και Βιοποικιλότητας, καθώς και η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης του Δικτύου Natura 2000, που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  
Σκοπός της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε ήταν να δοθεί το στίγμα της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών που ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, του οποίου μέλος είναι η λίμνη Στυμφαλία.
Η ημερίδα περιελάμβανε ποικιλία θεμάτων, με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ομιλητών. Μεταξύ αυτών ήταν οι εξής ενότητες:
 • Σχεδιασμός και προϋποθέσεις ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών.
 • Τομείς ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές.
Μεταξύ των σημαντικών εισηγήσεων παρουσιάστηκε και η ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο βλάστησης και υδάτων της Μικρής Πρέσπας Μακεδονίας από το φορέα διαχείρισης αυτής. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της Μικρής Πρέσπας αποτελεί ένα επιτυχημένο προηγούμενο και μια καλή πρακτική και για την Στυμφαλία η οποία παρουσιάζει τα αντίστοιχα προβλήματα.
Αυτά ξεπεράστηκαν στη Μικρή Πρέσπα με τον περιορισμό των καλαμιών στο περίγραμμα της λίμνης και με τη σημαντική εκβάθυνσης της, μαζί με άλλα μέτρα.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεργάζεται με όλους τους εταίρους του νέου προγράμματος Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει συστηματικά και αποτελεσματικά, με πολλαπλές δράσεις, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίκεντρο του προγράμματος είναι η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας, των υδάτινων πόρων και της βλάστησης, με στόχο την προστασία της λίμνης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά σε πολλά προγράμματα και δράσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τις περιοχές Στυμφαλίας, περιοχές  με μοναδική φυσική ομορφιά και μαγευτικό περιβάλλον, αλλά με πολλά προβλήματα, τα οποία πάντοτε προσπαθεί να επιλύσει.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
                                                       Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.