Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Στην κατάργηση 516 κενές οργανικές θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με 13 σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που υπέγραψε ο Ε. Στυλιανίδης. Οι ΚΥΑ αφορούν 6 δήμους, 4 Ν.Π.Δ.Δ., 2 Οργανισμών και 1 Συνδέσμου και υπεγράφησαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει αναφορικά με την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ. Επί των παραπάνω 13 συνολικά αποφάσεων το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 56% αφού καταργούνται 516 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ εποπτείας τους, ενώ το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 44% καθότι διατηρούνται 402 θέσεις κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης. Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου.

 
Στην κατάργηση 516 κενές οργανικές θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με 13 σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που υπέγραψε ο Ε. Στυλιανίδης.
Οι ΚΥΑ αφορούν 6 δήμους, 4 Ν.Π.Δ.Δ., 2 Οργανισμών και 1 Συνδέσμου και υπεγράφησαν κατ΄ εφαρμογή των  διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει αναφορικά με την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ.
Επί των παραπάνω 13 συνολικά αποφάσεων το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 56%  αφού καταργούνται 516 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ εποπτείας τους, ενώ το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 44% καθότι διατηρούνται 402 θέσεις κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης.
Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου.

aftodioikisi.gr