Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Eκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλεί το Δ. Σ. Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων ο πρόεδρός του Σπ. Νικολάου
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η   Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2013. 
2.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για α) χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων και β) ανανέωση αδειών πλανόδιου εμπορίου, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 254/05, για το έτος 2013, καθότι στις 28/2/2013 εκπνέει η τασσομένη εκ του Νόμου προθεσμία για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων επί των υποβληθεισών αιτήσεων.


Παράλληλα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης και Δημαρχος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων  Κ. Λογοθέτης καλει τα μέλη της επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010 την 28η Φεβρουαρίου 2013 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα  κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.      Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων έτους 2013.
2.      Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων έτους 2013 , καθότι θα πρέπει άμεσα να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2013.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα  01/03/2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα ανωτέρω σχετικά προσχέδια σας έχουν ήδη αποσταλεί με mail.