Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΩΣ; Μια μεγάλη συνεδριακή εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία από το Επιμελητήριο Ηλείας και τη διαΝΕΟσις

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλη συνεδριακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 στην Αρχαία Ολυμπία με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηλείας και του ανεξάρτητου οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις με θέμα «Ανάπτυξη ΝΑΙ, αλλά πώς;" με αθρόα συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών παραγόντων από τη δημόσια διοίκηση, την επιχειρηματική κοινότητα και τις κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και έκαναν παρεμβάσεις οι κ.κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και Διονύσιος Μπάστας, Αντιπεριφερειάρχης Επενδύσεων και Εμπορίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Νικολούτσος και ο Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις κ. Διονύσης Νικολάου, ο οποίος αναφερόμενος στον στόχο του συνεδρίου τόνισε : «Με τις έρευνές μας υποστηρίζουμε τις αναπτυξιακές προσπάθειες της περιοχής παρέχοντας περισσότερη γνώση, τεκμηριωμένα ευρήματα και καλύτερες πρακτικές, όπως αυτές διαμορφώνονται στον διεθνή ορίζοντα κάτω από τις νέες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας.  Σκοπεύουμε στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της LYKTOS Group κ. Μιχάλης Σάλλας, ο οποίος αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία ενός διατηρήσιμου και αξιόπιστου αναπτυξιακού περιβάλλοντος.  Ως τέτοια ανέφερε:
Ένα σταθερό και αξιόπιστο φορολογικό πλαίσιο, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, τη μείωση του διοικητικού – γραφειοκρατικού κόστους, τον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού προτύπου κάνοντας στροφή προς την ποιότητα και εξωστρέφεια, την καινοτομία σε κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, τη μεγιστοποίηση αποδοτικότητας διαθέσιμων πόρων, τη συνάρτηση της επιχειρηματικής επιδότησης με τον κίνδυνο και την αποδοτικότητα, την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Επίσης, ο κ. Μιχάλης Σάλλας αναφέρθηκε στην ανάγκη για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, τη θεσμοθέτηση και ειδική χωροθέτηση δραστηριοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων περιβαλλοντικής χρηματοδότησης και πράσινης επιχειρηματικότητας, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για το επιχειρησιακό δυναμικό της χώρας με τον καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών ανά περιφέρεια και την υποστήριξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την ανάπτυξη δικτύου διακίνησης εμπορευμάτων.  Ακόμα, ο κ. Σάλλας έδωσε έμφαση στις επενδύσεις μεγάλης κλίμακος με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Ταμείο Γιούνκερ) στους τομείς των υποδομών, ιδιαίτερα στα ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, μεταφορές, έρευνα, καινοτομία, ενέργεια και τα νέα μέσα πιστοδοτήσεων επιχειρήσεων όπως τα εταιρικά ομόλογα, εφ’όσον επιλυθεί ο τρόπος ρευστοποίησής τους και τέλος τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και απελευθέρωσης επαγγελμάτων.

Καταλήγοντας ο κ. Μιχάλης Σάλλας τόνισε:  «Άμεσος στόχος ενός σχεδίου για έξοδο απο την κρίση θα πρέπει να είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά το μέλλον της χώρας και ασφαλώς της οικονομικής προοπτικής.  Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, η συμπαράσταση και η στήριξη του πολιτικού κόσμου και της ίδιας της κοινωνίας».

Ακολούθησε η συνοπτική παρουσίαση επιλεγμένων ερευνών της διαΝΕΟσις με εθνικό και περιφερειακό ενδιαφέρον, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου κ. Λίζας Δουκακάρου:

Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε Ένα νέο παραγωγκό μοντέλο για την Ελλάδα δίδοντας έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με καινοτομία και εξωστρέφεια, στηριγμένη πρωτίστως σε σύγχρονες παραγωγικές επενδύσεις και σε όλες τις απαραίτητες μεταβολές στο τομέα της δημόσιας διοίκησης για ένα κράτος φιλικό στην επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Θάνος Πάλλης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσίασε τη Στρατηγική Ανάπτυξης των λιμένων στην Ελλάδα με έμφαση στην προοπτική ανάπτυξης της κρουαζιέρας και ιδιαίτερα του home porting.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κρουαζιέρα αν και θα φέρνει στη χώρα μας το 10% των τουριστών, το ποσοστό των εσόδων θα είναι μόλις 3%.  Η έρευνα διερευνά τη δυνατότητα διεκδίκησης πολύ μεγαλύτερου μεριδίου στη Μεσόγειο και προτείνει λύσεις.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τριάντης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 με έμφαση στους φορείς διαχείρισης.  Η μέλετη της διαΝΕΟσις δίνει μια ολιστική πρόταση για τη βιώσιμη προστασία και διαχείριση του φυσικού πλούτου μας και προτείνει ένα νέο εθνικό μοντέλο διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών.

Ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελληνική Οικονομία, σε 50 χρόνια από σήμερα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, τη γεωργική παραγωγή και τα αρχαία μνημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη περιοχή μας.  Στην έρευνα αυτή ο Επικούρειος Απόλλωνας αναφέρεται ως μνημείο εν κινδύνω.

Το τρίτο τμήμα της εκδήλωσης κάλυψε ο Αγροτικός Τομέας όπου παρουσιάστηκαν τρία επιτυχημένα σχήματα συνεργατικότητας υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου και πρώην Υπουργού κ. Πέτρου Ευθυμίου. Τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Μάρκος Λέγγας, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πήγασος «7 grapes» και ο Παναγιώτης Αλεβιζόπουλος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομάδας Παραγωγών Κάμπου. Ως σημαντικά χαρακτηριστικά και των τριών επιχειρήσεων αναδείχθηκαν η προσήλωση στην ποιότητα, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η ανάγκη για άρση των γραφειοκρατικών εμποδίωνν ως απαραίτητες προϋποθέσεις συνέχισης της δυναμικής τους ανάπτυξης.

diaNEOsis