Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Κινητικότητα: Όλες οι διαθέσιμες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα (πίνακες)

 
Το σύνολο των αναγκών των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο/ειδικότητα που θα καλυφθούν με απόσπαση, παραθέτουν το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Πρόκειται, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, συνολικά για 345 θέσεις σε 5 φορείς που παρουσιάζονται παρακάτω:

KINHTIKOTHTA ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Θυμίζουμε ότι συνολικά 456 προς κάλυψη θέσεις έχουν ήδη τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον μέσω του νέου συστήματος μετατάξεων. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της «Απογραφής».
Οι εν λόγω ανάγκες – θέσεις (που περιγράφονται παραπάνω) θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ.2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) https://hr.apografi.gov.gr και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από 21/11/2017 έως και 5/12/2017.
Δείτε ακόμη:
Κινητικότητα: Όλες οι διαθέσιμες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα (πίνακες) 

aftodioikisi.gr