Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει ασφαλιστικές διατάξεις, αλλά και ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρίες. Το σχέδιο νόμου έχει πέντε άξονες: εργασιακά, διοικητικά θέματα του υπουργείου, διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία και για τους κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Όπως έγραψε η aftodioikisi.gr
, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν και στο Δημόσιο (υπαλλήλους & αιρετούς).
Επίσης, προβλέπει τον περιορισμό της μείωσης τους ύψους της σύνταξης στο Δημόσιο στο 30% , σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης.
Συγκεκριμένα με τα άρθρα 3 έως 5:
arthra3_5
Παράλληλα στο άρθρο 17 που αφορά τις επικουρικές συντάξεις ορίζεται ότι:
arthro17
Eπιπλέον με το άρθρο 21 ορίζεται ότι:
arthro21
Δείτε ακόμη:
Ν/σ υπ. Εργασίας: Ξεκαθαρίζει το τοπίο για εισφορές, απλήρωτη εργασία, υπερωρίες
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ