Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΓΠΠ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αρχική σελίδα

                                                    ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,  09– 06 – 2017

Αρ.Πρωτ.:  129589
Σχετ.:          129134

Ταχ. Δ/νση

Πληροφ.
Τηλέφωνο   
Fax
Email

: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
  26442 – Πάτρα
: Κ. Κοσιώνη
: 2610 - 461433
: 2610 - 461434
: dpp@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ:    


ΚΟΙΝ.:1)
2)

Περιφέρειες & Δήμους Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
 με email

Γρ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
ΓΓΠΠ/ Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων


ΘΕΜΑ: Προβολή ενημερωτικού μηνύματος της Γ.Γ.Π.Π. για δασικές πυρκαγιές 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 4168/8-6-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την προβολή ενημερωτικού μηνύματος στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές. Το οπτικοακουστικό υλικό που εξεδόθη, διατίθεται προς ενημέρωσή σας και περαιτέρω αξιοποίηση μέσω της εφαρμογής «wetransfer» στην ακόλουθη
υπερσύνδεση:
https://we.tl/xoQy0uiQlj 

Η λήψη του αρχείου από την εφαρμογή θα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 6 ημερών ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα www.civilprotection.gr   στο πεδίο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑ-TV SPOT.
 
Ο  Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου


Νικόλαος Παπαθεοδώρου